Nätjätten Zitius lägger Sveriges drift i Cygates moln

Sveriges största kommunikationsoperatör Zitius lägger IT-driften i ett privat moln hos Cygate.

img_7015
Zitius CTO Gustav Fagerlind

Zitius behövde ökad kapacitet, flexibilitet och förmåga att möta nya regelkrav till överskådliga kostnader. Efter en upphandling i konkurrens under våren valdes Cygate i juni utifrån kompetens, produktportfölj, pris och säkerhet. Under hösten skall en IT-miljö inklusive  mjukvarudefinierad lagring, backup och Disaster Recovery tas i bruk i flera skyddsobjektklassade hallar över Zitius nät, där Zitius bidrar med befintlig nätverksutrustning. Avtalet är treårigt med option på ytterligare två.

På olika nätägares infrastruktur över hela Sverige tillhandahåller Zitius Service Delivery AB den öppna
tjänsteportalen Qmarket där ett brett utbud av tjänster inom TV, telefoni och bredband erbjuds av olika konkurrerande leverantörer. Idag nås 200 000 företag och hushåll. Zitius tjänster omfattar flera helt kritiska tjänster rörande lås-, temperatur-, larm- och andra styr- och reglersystem i olika lokala nät, samt allt fler Internet of Things-tillämpningar.

Zitius hade driften i egna utspridda hallar men stod 2015 inför snabbt ökande datamängder och kostnader. Företaget måste även skaffa en mer sammanhållen IT-miljö för att möta kommande regelkrav – att exempelvis kunna lämna ut eller radera alla data om en abonnent. Zitius gjorde i början av 2016 en förstudie samt en upphandling i konkurrens. Valet föll i juni på att lägga all IT-drift i Cygates skyddsobjektsklassade hallar i tre år plus två år:

mg_5264_halvkropp
Cygates försäljningsdirektör Kåre Nordström

– Vi lämnar skojinternet bakom oss när nästa generations tjänster börjar realiseras. Zitius behöver en hundraprocentig upptid, Cygate hade en väl beprövad och trygg kompetens och produktportfölj, ett bra pris och maximal säkerhet. Med Cygate som helhetsleverantör är vi säkra på driftens kvalitet och kostnad. Då kan vi fokusera på att stöda och utveckla nya tjänster i världsklass inom säkerhet, hälsa och sakernas internet i hela Sverige, säger Zitius CTO Gustav Fagerlind.
Zitius får hos Cygate dels ställa in viss existerande brandväggar och nätutrustning. Sedan adderas Cisco-servrar med SSD-diskar, VMware-virtualisering och en ny flexiblare VMware VSAN-lagring i en utveckling mot det mjukvarudefinierade datacentret med högre skalbarhet. Lösningen innehåller såväl backup- som Disaster Recovery-tjänst samt konsulttjänster kring licenser och drift.

– Zitius öppnar upp Sveriges infrastruktur så att den blir konkurrensutsatt, öppen och snabb för alla. På Cygate satsar vi på att erbjuda de snabbaste, säkraste och bästa lokalproducerade IT-tjänsterna och vi är stolta över deras val, säger Cygates försäljningsdirektör Kåre Nordström.

Post Comment