Nätverk on-demand – den innovativa leveransmodellen för affärskritisk infrastruktur

Företagsledningarnas strävan att omvandla företag till digitala verksamheter har ytterligare möjliggjorts av konsumtionsbaserade IT-tjänster som bryter de traditionella upphandlingsmönstren.

Men kärnan för leverans av IT-tjänster – nätverksinfrastruktur – har släpat efter i denna utveckling, tills nu. Manish Sablok, chef för marknadsföring för nordvästra och östra Europa vid ALE, förklarar.

Tillväxten för smarta enheter och appar har fått företag att förvänta sig affärsprocesser som drivs av modellen betala-per-användning, vilket bryter de traditionella upphandlingsmönstren. Men medan on-demand och ett konsumtionsbaserat synsätt blir norm för företagen, har nätverken eller IT-infrastrukturen som är så central för verksamheten och IT-verksamheten inte utvecklats på samma sätt.On-Demand

Till löpande kostnader (OPEX) … och vidare

För kunder kan elimineringen av stora eller omöjliga direktkostnader och en övergång till löpande kostnader som baseras på användning och dessutom sprids ut över lösningens hela livscykel ha uppenbar ekonomisk dragningskraft. LAN och WLAN är centrala för att tillhandahålla åtkomst till affärskritiska applikationer samt för röst- och videokommunikation. Trots det kan investeringarna, arbetet med att driva nätverket och att hålla det uppdaterat innebära en utmaning.

Vissa företag eller organisationer har knappast någon nätverksaktivitet under helger och veckoslut. Vissa kanske stänger verksamheten under längre perioder, t.ex. skolor och universitet, medan andra, som hotell och detaljhandelsföretag, alltid är i drift men har toppar och dalar i efterfrågan av infrastruktur. En modell som omvandlar nätverket till en tjänst ger svaret.

Att sprida kostnaderna över hela livscykeln för nätverket kan vara den perfekta lösningen för vissa organisationer. En del leverantörer och systemleverantörer har börjat förändra sin infrastruktur och erbjuder leasing-baserade modeller som flyttar kostnaden direkt från CAPEX till OPEX. Men för vissa företag och organisationer, i synnerhet de vars nätverksanvändning inte är konstant, går denna förändring inte tillräckligt långt och en mer grundläggande on-demand-modell är mer tilltalande.

Leaner IT

Nätverk on Demand (NoD) med modellen betala-per-användning tillåter företag att undvika stora kapitalutgifter för ny nätverksinfrastruktur, men går ännu längre och erbjuder bättre värde, eftersom företagen endast betalar för vad de verkligen använder – genom att man omvandlar nätverket till en tjänst. NoD är nästa steg i utvecklingen av ”lean IT” där organisationer inte längre betalar för outnyttjade och underutnyttjad infrastruktur, utan faktiskt kopplar sina kostnader för tekniken direkt till affärsverksamheten.

Senaste modellen

Vissa företag kan dra nytta av en modell med en fast avgift utspridd över kontraktstiden om de har en ständig och stark efterfrågan på nätverksresurser – men vad händer om efterfrågan inte är jämnt fördelad? En moln-hanterad NoD-tjänst som erbjuds av Alcatel-Lucent Enterprise har möjlighet att ”mäta” och spåra antalet portar som används varje timme – det ger den upplösning och flexibilitet som många företag kräver.

Denna modell framstår som fördelaktig när man tänker på den i praktiken – ta en mässa som ett exempel. Om ett utställningscenter anordnar ett antal stora evenemang under en vecka, så behöver de all infrastruktur på plats för att stödja driften dessa dagar. Men vad gäller för de dagar då efterfrågan är mindre, när man har färre anställda, och färre utställare eller besökare? Och det gäller kanske fem dagar i veckan! Medan CAPEX- eller till och med de traditionella OPEX-modellerna innebär att de betalar för en nätverksinfrastruktur som inte används, eliminerar infrastrukturmodellen betala-per-användning effektivt dessa extrakostnader och fördelarna med modellen ”nätverk on demand” blir tydliga.

Att hålla sig framför kurvan

Denna nya modell med tjänster on demand gör det möjligt för verksamheter att dra fördel av ny teknik snabbare, samtidigt som man förbättrar värdet av nätverksinfrastrukturen.

Teknikens livscykler blir allt kortare med nya produkter och tillämpningar som dyker upp i allt snabbare tempo. Detta har inneburit en ny utmaning för organisationer som snabbt vill utnyttja ny teknik för att förbli konkurrenskraftiga och säkra. Oavsett om ett företag kämpar för att förvärva de färdigheter som behövs för att stödja och använda ny teknik, eller vill ha tillgång till de senaste innovationerna, är svaret ett fullt hanterat LAN- och WLAN-nätverk on-demand.

Med 80 % av infrastrukturen på betala-för-användning-bas inom de närmaste fyra åren*, kommer den unika nätverk on-demand-tjänsten som endast erbjuds av ett av branschens mest avancerade nätverksföretag att göra det möjligt för organisationer att hålla sig i utvecklingens framkant.

Post Comment