Nedtid är inte ett alternativ – Därför uppmärksammar Veeam World Availability Day

Idag drivs i princip alla våra tjänster av IT. Nästan allt som vi gör idag, från att vi bokar en taxi, betalar räkningar eller lyssnar på musik, kräver en stabil IT infrastruktur och en stabil och robust uppkoppling till ett datacenter.

För oss som privatpersoner är avbrott i tjänster ofta mest frustrerande, men i Nedtid är inte ett alternativ - Därför uppmärksammar Veeam World Availability Day 1affärssammanhang får IT-avbrott också stora ekonomiska följder. Att det påverkar produktivitet, intäkterna och att det skadar varumärket är bara några konsekvenser. Det är mot denna bakgrund som Veeam årligen utnämner World Availablity Day den 30 mars.

Regelbunden backup är bra att ha på plats för att skydda privat information så som foton och e-post, men organisationer och företag behöver ovillkorlig tillgång till sina program och data oavsett tid och plats.

Veeam utnämner World Availablity Day för att uppmärksamma att företag idag behöver mer än bara backup och att de idag handlar om tillgänglighet. Veeam hjälper organisationer av alla typer att säkerställa tillgänglighet för både den virtuella och fysiska IT-infrastrukturen, samt tillhandahåller dataskyddslösningar i molnet, oavsett om de rör privata moln eller hybrida miljöer.