Neo Technology startar nytt partnerprogram i Sverige

Neo Technology som ligger bakom den världsledande grafdatabasen Neo4j satsar nu på ett nytt partnernätverk i Sverige. Först ut är utvecklingsföretaget NetConsult i Göteborg, plattformsleverantören Elastx i Stockholm, det europeiska utvecklingsföretaget Trifork och konsultföretaget Jayway med huvudkontor i Malmö. Satsningen är en del av ett nytt globalt partnerprogram som ska möta det ökade intresset bland företag som vill digitalisera sin verksamhet.

Neo

Det nya partnerprogrammet ska hjälpa till att öka kännedomen om fördelarna med grafdatabaser. Forrester Research har nyligen presenterat siffror som visar att en fjärdedel av alla företag runt om i världen kommer att använda sig av grafdatabaslösningar 2017.

– Med hjälp av moderna verktyg som Neo4j kan vi digitalisera medelstora företag på ett sätt som hittills bara varit möjligt för de allra största bolagen. Vår roll är att vägleda kunderna i hur de ska välja rätt teknik och hur Neo4j ska integreras och samexistera med befintliga system, säger Anders Ekström, vd på NetConsult.

– En vanlig missuppfattning är att man måste ersätta alla sina befintliga system på en gång. I stället är det ofta mer effektivt att komplettera med modern teknik som Neo4j och tillföra ytterligare affärsvärde till den data som man redan har utspridd i olika affärssystem, fortsätter han.

Neos partnerprogram riktar sig främst till alla systemintegratörer, oberoende mjukvaruförsäljare (ISV:er) och OEM-tillverkare av alla storlekar. Programmet innebär en förbättrad support och utbildning i hur grafdatabaser kan användas för problemlösning inom alla typer av branscher. Bland fokusområdena finns bedrägerihantering, rekommendationslösningar, grafbaserade sökningar, masterdatahantering, nätverks- och IT-hantering samt identitets- och åtkomsthantering.

Partnerprogrammet erbjuder följande nivåer:

  • Neo4j Solution Partner – Denna nivå riktar sig till partner som huvudsakligen vill sälja Neo4j-licenser och erbjuda en hög nivå av support till kunder. För att kvalificera sig måste partnern certifieras inom grafdatabaslösningar.
  • Neo4j OEM Partner – En partnernivå för OEM-tillverkare på företagsnivå med erfarenheter av graflösningar. Nivån riktar sig till partner som vill leverera integrerade lösningar med Neo4j. OEM-lösningar kan marknadsföras under eget namn eller som Neo4j-lösningar.

Båda partnertyperna får tillgång till alla resurser i en egen partnerportal samt utbildning och inbjudan till olika typer av event. Dessutom ger Neo Technology extra support till sina partner för olika marknadsaktiviteter som ska underlätta och driva på försäljningen.

En tredje och kostnadsfri ingångsnivå är Neo4j Membership som är tänkt för potentiella återförsäljare för att ge mer information om möjligheterna med Neo4j.

Erik Nolten, Director Alliances & Channel på Neo Technology, kommenterar:

– Vi har i dag ett nätverk med 160 partner och ser ett stort intresse från många håll att lära sig mer om grafer. Nu startar vi ett utökat partnerprogram så att fler kan bli experter på grafdatabaser. Där ingår bland annat utbildning i vilken typ av problem företagen kan lösa med hjälp av grafer. I slutändan är målet att ytterligare öka intresset för grafdatabaser över hela världen genom ett bredare nätverk av partner som hjälper oss att nå ut på marknaden.

Post Comment