Nexus Group integrerar Freja eID i sin autentiserings-plattform

Identitets- och säkerhetsföretaget Nexus Group integrerar Freja eID i sin autentiseringsplattform, HAG (Hybrid Access Gateway).

Nexus Group integrerar Freja eID i sin autentiserings-plattform 1
Johan Henriksson, VD Verisec AB

Freja eID, från säkerhetsföretaget Verisec, är en e-legitimation på mobilen som gör att användare kan logga in, skriva under och godkänna med fingeravtryck eller PIN-kod. ”Att implementera Freja eID, som ytterligare en autentiseringsmetod till HAG, är en viktig del av Nexus strategi att ge stöd för de id:n som marknaden efterfrågar”, säger Lars Pettersson, CEO Nexus Group.

Nexus har en mycket stark ställning genom sin Smart ID-autentiseringsplattform för verksamhetssystem som riktar sig till företag, myndigheter och kommuner och deras anställda kunder och invånare. Nexus Hybrid Access Gateway, HAG, är en produkt som används för att möjliggöra säker åtkomst till digitala resurser – oavsett var resurserna eller användarna befinner sig.

Kunder och partners väljer Nexus HAG för att möjliggöra säker inloggning till olika verksamhetssystem med tjänste-ID:n eller publika e-legitimationer som finns på marknaden. ”Genom integreringen blir Freja eID nu tillgänglig för stora användargrupper inom bl a offentlig sektor. Dessa användare kan nu börja nyttja Freja eID som en säker inloggningsmetod och för att signera handlingar digitalt”, säger Lars Pettersson.

Freja eID som autentiserings- och signeringsmetod efterfrågas både från Nexus kunder och partners. Fördelen med Freja eID är att identiteterna inte är personnummerberoende, dvs legitimationshandlingen inkluderar alla samhällsgrupper, som exempelvis kommunkunder interagerar med. Freja eID är också en nordisk lösning, vilket matchar Nexus HAG som säljs även utanför Sverige. ”Hybrid Access Gateway (HAG) är en etablerad plattform för inloggning för många företag. Genom denna integration blir det kostnadseffektivt och enkelt att koppla på Freja eID som inloggningsmetod. Nexus har en stark position inom säkerhetslösningar i Sverige, och är därmed en viktig partner för att öka både användare och tjänster i Freja eID”, säger Johan Henriksson, VD Verisec AB.