Nixu etablerar sig på den Svenska marknaden

Efter en lyckad etablering i Nederländerna, fortsätter nu Nixu sin expansion på den nordeuropeiska marknaden för cybersäkerhet genom förvärv av det Svenska IT-säkerhetsbolaget Europoint Networking AB.

Nixus vision är att vara en stark partner inom cybersäkerhet för företag i nordeuropa. I enlighet med vår strategi vill vi arbeta i partnerskap med våra kunder och erbjuda ett brett utbud av säkerhetstjänster. Vi fortsätter nu att bygga ut vår närvaro i regionen.ladda ned (5)

I denna transaktion förvärvar Nixu Corporation, ett specialist bolag inom cybersäkerhet, 100% av aktierna i Europoint Networking AB (“Europoint”). Europoint erbjuder konsult-, revisions- och granskningstjänster inom informationssäkerhet och IT-säkerhet. Europoints omsättning under den senaste revisionperioden var ca 1,8MEUR och verksamheten är lönsam. Björn Sjöholm, Europoints grundare, samt hela Europoint-teamet kommer att bli del av Nixu. Björn Sjöholm kommer att leda Nixus verksamhet på den svenska marknaden och har utnämnts till Principal consultant, Head of Swedish market.

Nixus CEO Petri Kairinen kommenterar “Vi har studerat den nordeuropeiska marknaden, och nu när vi etablerat Nixus strategi på den Nederländska marknaden, bestämde vi oss för att Sverige var en logisk fortsättning. Vi jobbar med flera bolag som är verksamma både i Sverige och i Finland. Europoint gav oss ett starkt intryck av gemensamma värderingar, kunniga medarbetare, och ett starkt focus på avancerade informations- och IT-säkerhet. Vi välkomnar Björn Sjöholm och hans team till Nixu och ser fram emot en stark gemenskap. Vi kan stöda Europoints kunder på ett flertal nya områden eftersom vi kan erbjuda Nixus breda cybersäkerhetstjänster som komplement.

“Nixus tjänster, strategi och kultur matchar Europoints väldigt bra. Vi har ett starkt team, och vår kompetens och våra ackrediteringar som revisorer inom informationssäkerhet och IT-säkerhet kommer att komplettera Nixu väl. Genom att bygga på Nixus tjänster, medarbetare, och strukturer kan vi planera för en tillväxt tillsammans i Sverige”, säger Björn Sjöhom, VD och grundare av Europoint.

Post Comment