Nordiska företag snabbt på väg att välja hybridmoln

Enligt den färska undersökningen Nutanix Enterprise Cloud Index 2018 planerar flertalet av världens företag i alla branscher att arbeta betydligt mer i molnet de kommande åren än de nu gör.

Nordiska företag snabbt på väg att välja hybridmoln 1De flyttar alltså sina datakörningar från traditionella datacenters.

De nordiska länderna arbetar ungefär som resten av världen när det gäller var de gör sina datakörningar, deras omedelbara utvecklingsplaner och vilka aspekter på molnet de värdesätter högst. Samtidigt använder nordiska företag en enda publik molntjänst aningen oftare, 20 procent gör det, än det globala genomsnittet 13 procent.

”Skillnaden kan helt enkelt bero på att nordiska företag har mer realistiska förväntningar på hur man kan använda publika moln”, säger Peter Källviks, Nordenchef på Nutanix.

Företag i hela världen har planer på att flytta allt fler datakörningar från traditionella datacenters till hybridmoln inom två år. Om nordiska företag genomför sina planer kommer deras användning av datacenters att minska till hälften eller en tredjedel och deras användning av hybridmoln att fyrdubblas – till en 45-procentig penetration.

Globalt väntas hybridanvändningen öka med 40 procent och traditionella datacenters falla till under 20 procent. Detta är alltså en stark generell trend.

Erfarenheter av publika moln, planer och tänkesätt

  • Budgetar. Globalt kämpar flertalet företag med att hålla tillbaka sina kostnader för publika moln. Detsamma gäller nordiska företag. 40 procent av de nordiska respondenterna i undersökningen uppgav att utplaceringar av tjänster i publika moln överskred IT-budgetarna. Det var samma nivå som i övriga EMEA. Det globala genomsnittet var lite bättre, 36 procent.
  • Motsvara förväntningar. På frågan hur bra publika moln har levt upp till sina löften rankade de nordiska länderna sina erfarenheter högre än i övriga EMEA och världen, 47,5 procent svarade att de publika molntjänster de använt “fullständigt” motsvarade deras förväntningar
  • Nytta. Datasäkerhet och regelanpassning rankades av företag globalt som de enskilt viktigaste nyttofaktorerna med att använda publika molntjänster. Det svarade 21 procent av respondenterna. De var också toppfaktorerna I EMEA, 20 procent, tillsammans med skalbarhet, också 20 procent. I Norden rankades datasäkerhet och regelanpassning högst, i än högre grad, 25 procent, med prestanda som näst viktigaste faktor, 16 procent.

”Nordiska företag tror jag är bra på att tänka på både lång och kort sikt”, säger Peter Källviks. ”De är duktiga på att snappa upp nyheter och investera snabbt i dem vilket ofta spräcker de mest genomtänkta budgetar. Och de gör det just för att vinna fördelar i det långa loppet.”

Vid en närmare granskning var det överraskande att europeiska företag, vilka nu lyder under GDPR som skyddar kundernas integritet, skilde sraig så mycket sinsemellan när det gäller säkerhet och regelanpassning.

Endast åtta procent av företagen i Nederländerna, 13 procent i Spanien och 18 procent i Tyskland rankade säkerhet som toppfaktor, medan 28 procent i Storbritannien, 27 procent i Italien och 25 procent i Norden gjorde det. Resultatet antyder att företagen är osäkra på om säkerhet och regelanpassning förbättras eller försämras då de använder det publika molnet.

Företagens IT-avdelningar använder många skilda kriterier när de väljer infrastruktur för olika applikationer. När företag i undersökningen ombads ange den viktigaste faktorn för att bestämma var en applikation ska köras rankades regelanpassning/datasäkerhet följt av kostnad högst i samtliga regioner. Även när det gäller smidighet och skalbarhet var det ungefär lika många företag i alla regioner som satte dem högst, medan Norden rankade prestanda lite lägre än övriga.

”Att företag i skilda världsdelar tänker så lika kring molntjänster betyder sannolikt att de flesta verkligen försöker hänga med i teknikutvecklingen, och de erbjuds ju alla samma nyheter när det gäller datatjänster och verktyg”, säger Peter Källviks. ”De inser alla att det lönar sig att ha den senaste tekniken och därför krävs det att vara snabb – men också klok nog att kunna köpa just den nya teknik det egna företaget verkligen drar maximal nytta av.”