Nordlo förvärvar Appex Operations i Haugesund

Nordlo, Nordens IT- och digitaliseringspartner, förvärvar det norska IT- företaget Appex Operations i Haugesund.

Nordlo förvärvar Appex Operations i Haugesund 1
Fredrik Almén och Tore Solberg

För Nordlo är detta det tredje uppköpet i Norge och fortsättningen på etableringen som stark utmanare inom IT- och digitalisering även i Norge.

– Vi startade Nordlos verksamhet i Vennesla, i södra Norge, genom förvärvet av IT total. I januari i år köpte vi Lerøen Datapartner i Bergen och nu Appex Operations, ett bolag i Haugesund, mitt emellan Vennesla och Bergen längst västkusten. Appex fokuserar på SMB-marknaden och långsiktiga kundrelationer, något som uppnås genom lokal närvaro, hög servicegrad, och effektiv IT-drift, vilket ligger helt i linje med Nordlos modell. Jag välkomnar förvärvet av Appex Operation då det kommer att stärka vår position i Norge ytterligare, säger Fredrik Almén, koncernchef Nordlo.

Appex Operations omsätter ca 30 mNOK och har 13 anställda. Företaget grundades 2011 och erbjuder IT-drift och digitaliseringslösningar till små och medelstora företag i Norge. Genom Nordlos uppköp kommer nu Appex:s kunder att få tillgång till Nordlos totala tjänsteutbud och experter i Norden. I och med förvärvet ökar Nordlo-gruppen till 665 medarbetare och kontor på 38 orter i Sverige och Norge.

– Våra affärsområden och produkter passar mycket bra in i Nordlos erbjudande och våra styrkor matchar varandra väl, det kommer att gynna både befintliga och nya kunder. Genom att vara en del av Nordlo-koncernen får vi också tillgång till; bättre leverantörsavtal, en djupare och bredare kompetensbank och fler resurser. Dessutom innebär Nordlos ledningsmodell lokala verksamheter och beslut, något som vi i Appex Operations uppskattar mycket då det kommer att säkerställa vår framtida regionala expansion, säger Tore Solberg, vd för Appex Operations.