NTT startar nytt säkerhetsföretag

Telekommunikationsjätten NTT startar i dag ett nytt globalt säkerhetsföretag, NTT Security.

Experterna på NTT Security kommer att driva ett omfattande arbete för att möta de allt större säkerhetsutmaningarna i en digitaliserad och internetbaserad ekonomi.start

NTT Security Corporation kommer att tillhandahålla marknadens mest avancerade säkerhetsportfölj med bevakning, analyser, managerade säkerhetstjänster och specialiserad säkerhetsrådgivning. Med lokalt placerade experter som har tillgång till NTT:s globala resurser får kunden ett starkt och kostnadseffektivt skydd mot cyberattacker.

Tjänsterna erbjuds i samarbete med andra teknikföretag inom NTT, bland annat Dimension Data, NTT Communiations och NTT Data. I Sverige är det nya företaget hittills känt som NTT Com Security (tidigare Secode) med kontor i Solna och ett säkerhetscenter i Mölndal. Till de säkerhetstjänster som företaget tillhandahåller dygnet runt räknas bevakning och analyser av hot, end-to-end-kryptering, sårbarhetstestning, rådgivning, felkorrigering samt rutiner och processer i enlighet med befintliga regelverk. Företagets konsulter bistår även med tjänster som spänner från teknisk support till rådgivning för att identifiera och minska risker, implementera rätt typer av skydd, etablera processer och rutiner samt assistans med elektronisk efterforskning.

Post Comment