NTT Com Security fördjupar sitt partnerskap med Fortinet

NTT Com Security och det globala säkerhetsföretaget Fortinet fördjupar sitt partnerskap för att tillsammans leverera expertkompetens och säkerhetslösningar till verksamheter i Sverige. Partnerskapet breddar NTT Com Securitys erbjudande och är en utökning av ett befintligt samarbete som nu omfattar samtliga säkerhetslösningar i företagens båda portföljer.

fortinet

– Som globala experter på området har vi ett gemensamt mål att ge expertråd och skräddarsy säkerhetslösningar till verksamheter som tvingas hantera ett ökat antal komplexa och avancerade säkerhetshot. NTT Com Securitys säkerhetsexpertis tillsammans med Fortinets lösningar ger slutkunden en kraftfull och pålitlig helhetslösning, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT Com Security.

Partnerskapet stärker i synnerhet de båda företagens erbjudande kring affärsstrategi och teknik. Det inkluderar bland annat utrullning av nya tekniker och kommer att möjliggöra stöd, rådgivning och försäljning av lösningar baserat på Fortinets teknik och NTT Com Securitys produktportfölj WideAngle. Portföljen innehåller bland annat molnsäkerhet, brandvägg och riskhantering för nätverk, SIEM-systemintegration, SDN (software defined networking) och virtualisering.

– Vår uppgift är att säkra och förenkla IT-infrastruktur då verksamheter i dag i högre utsträckning använder sig av molnbaserade system och virtualisering. Samarbetet banar väg för oss att kunna fortsätta expandera våra globala säkerhetsbaserade tjänster och lösningar för nästa generations nätverk och datacenter, säger Ken Xie, VD på Fortinet.

Post Comment