NTT Ltd:s managerade säkerhetstjänster bäst i världen 2020 enligt IDC Marketscape

Tekniktjänstebolaget NTT Ltd. har utsetts till bäst i klassen 2020 inom Worldwide Managed Security Services (MSS) när olika leverantörer har bedömts av IDC MarketScape.

NTT Ltd:s managerade säkerhetstjänster bäst i världen 2020 enligt IDC Marketscape 1Rapporten lyfter fram enkelheten att göra affärer med NTT samt NTTs tjänster inom threat intelligence och noggrannheten med hotdetektering.

Rapporten, som utvärderade NTT Ltd. tillsammans med 17 andra MSS-leverantörer, noterade att NTT väl har kombinerat sina resurser och plattform till en enhet, med MSS-tjänsterna kopplade till företagsspecifika mål och hörnstenen i alla tjänster. IDC MarketScape belyser NTTs modulära strategi, vilket möjliggör att NTT kan skräddarsy lösningar efter kundens behov och leverera värde och stöd för hybrid-IT- och OT-miljöer, och en avancerad analysfunktion som kan hitta en nål i en höstack.

IDC MarketScape belyste även NTTs löpande investeringar i FoU och automatiserade plattformar.

– Det fortsatta erkännandet om att NTT Ltd. är bäst i klassen inom MSS världen över enligt IDC MarketScape, samtidigt som vi tidigare blev utsedda att vara bäst i Asien- och Stillhavsområdet inom MSS, är en bekräftelse för NTT Ltds cybersäkerhetslösningar och det konsultationsledda tillvägagångssättet med Secure-by-design. Med ett ständigt föränderligt hotlandskap och ökande säkerhetsrisker vill företag ha strategiska partners för innovativa lösningar för att stärka sin cybersäkerhet. Framför allt väntas förutsägbar threat intelligence nå nya höjder. För att förse kunder med snabb och effektiv threat detection och intelligens fortsätter NTT Ltd. att investera i FoU för att utveckla avancerade tekniker för analys och egna verktyg, säger Fredrik Olsson, Nordenchef på NTT Ltd.

NTT Ltd. har satt ett globalt avtryck med sina Security Operations Centers (SOC) och FoU-centrum som har gett en helhetsbild av dark webb och insyn i stora delar av världens internettrafik. Detta ger NTT Ltd. tillgång till logg-, händelse-, attack-, incident- och sårbarhetsdata, för en samlad helhetsbild som gör det lättare för kunder att upptäcka, mildra och snabbt svara på intrång.

– Vi tittar ständigt på vad vi kan göra bättre och hur vi kan erbjuda våra kunder det bästa värdet. Till exempel är cirka 75 procent av hoten som upptäcks i våra SOC:ar styrd av övervakad maskininlärning och threat intelligence. Våra säkerhetsexperter använder algoritmer för att känna igen mönster, identifiera avvikelser och automatiskt ordna säkerhetskontroller. Att integrera denna nivå av intelligens i infrastruktur och applikationer är en topprioritet för företag, fortsätter Fredrik Olsson.