NTT väljer Clavister som leverantör av WiFi Access Gateways för sitt nationella Wi-Fi-nät

NTT Broadband Platform Inc, en av de stora Wi-Fi-tjänsteleverantörerna i Japan, väljer Clavister och systemintegratören MIRAIT för att säkra och optimera sitt nationella Wi-Fi-nät med över 220 000 accesspunkter.

NTTBPs målsättning är att kunna befästa sin ställning som premiumleverantör av tjänster till krävande användare.IT-Kanalen.se

Clavister, en leverantör av högpresterande lösningar för nätverkssäkerhet, meddelar idag att NTTBP, en japansk leverantör av publika Wi-Fi-tjänster, kundanpassade Wi-Fi-lösningar för transport- och fordonssektorn, butikskedjor och lokala myndigheter, Wi-Fi på idrottsarenor och kongresscentra, har valt Clavister och dess integratörspartner MIRAIT för att leverera säkerhetslösningar. NTTBP är en del av NTT Group, en ledande koncern inom kommunikationssektorn, såväl i Japan som globalt.

I Japan räknas publikt Wi-Fi som en del av den grundläggande bredbandsinfrastrukturen, jämte både optisk fiber och radiobaserad LTE (4G). De publika Wi-Fi-näten har också utvecklats till att bli en viktig samhällsfunktion som inte bara möjliggör avlastning av LTE-trafik, utan även bidrar med sociala och affärsmässiga värden för både företag och den offentliga sektorn.

Japan är en av de fyra största LTE-marknaderna i världen, med över 90 miljoner LTE- abonnemang. LTE-trafiken har vuxit snabbt, och en fortsatt snabb tillväxt förväntas i takt med att fler IoT- enheter ansluts till nätverken. NTTBP avser att avlasta LTE-trafiken till sitt högpresterande Wi-Fi-nätverk för att reducera lasten på sitt mobilnät samtidigt som man förbättrar användarnas upplevelse av mobilt internet.

Clavister kommer att leverera en säkerhetslösning för att säkerställa att dem behåller kontrollen över sina nät, samt underlätta för möjligheterna att skapa nya mervärdestjänster och intäktsströmmar. Clavisters lösning är mycket skalbar och kan snabbt och effektivt integreras med NTTBPs nätverksinfrastruktur. Säkerhetsutbyggnaden sker dessutom helt i linje med deras omfattande nätplanering inför de kommande olympiska spelen i Tokyo år 2020.

“På grund av den ökande belastningen på LTE-näten och efterfrågan på effektiva, säkra, högkvalitativa Wi-Fi-tjänster, är det viktigt att arbeta med en säkerhetsleverantör som kan leverera en högpresterande och skalbar säkerhetslösning. Vi är övertygade om att Clavisters lösning, implementerad av MIRAIT, möter dessa krav genom hela vårt växande nätverk. Clavister har varit det bolag bland våra tilltänkta leverantörer, som snabbast kunde anpassa sig till NTTBPs strategi “, säger Toshiya Masuzawa Executive Manager, Senior Vice President på NTTBP.

Jim Carlsson, VD för Clavister, säger: “Genom samarbetet med vår partner MIRAIT, förbättrar vi NTTBPs kunders upplevelse av mobilt internet, vi ger dem snabb åtkomst till webben och den prestanda och säkerhet de förväntar sig. Lösningen avlastar LTE-nät i områden med hög befolkningstäthet, samtidigt som den ger ”sömlös” mobil surf.

Den stöder också utbyggnaden av riktade mervärdestjänster för abonnenter. Skalbarheten i vår lösning ger möjlighet att säkra ett landsomfattande WiFi-nätverk, och gör det möjligt att tillhandahålla resurser och offentliga tjänster till abonnenter och turister; möjligheterna är verkligen oändliga”. “NTTBP har ensamt ansvar för WiFi-verksamheten inom NTT-koncernen, vars kärnverksamhet är telekom, och är en av de ledande företagsgrupperna i Japan. NTT Group ser molntjänster som sin grund för tillväxt, och ställer stora förväntningar på Wi-Fi-verksamheten som en av de viktigaste framgångsfaktorerna. MIRAIT är fullt införstådda med att NTT Group planerar bygga ut säkerheten i sitt Wi-Fi erbjudande. Clavisters lösning för operatörer erbjuder en hög nivå av både prestanda och säkerhet.”, säger Shigeru Yanagisawa, VD och chef för Solution Business HQ MIRAIT.