Nu bildas Hitachi Insight Group för att påskynda Hitachis globala Internet of Things-erbjudande

Efter Hitachis uttalande den 14 april bildas nu Hitachi Insight Group, med huvudkontor i Santa Clara i Kalifornien, för att driva Hitachis globala Internet of Things-erbjudande och go-to-market-strategi.

Med en omsättning på 5,4 miljarder USD i IoT-lösningar under 2015 och med 33 lösningar på marknaden redan idag erbjuder Hitachi en av de bredaste portföljerna av IoT-lösningar i branschen. Genom att förena sitt digitala erbjudande med IoT-erbjudandet kommer Hitachi att skapa en ledande position på den snabbväxande marknaden. Det nybildade Hitachi Insight Group kommer att vara spjutspetsen i Hitachis strävan att ta marknadsandelar i vad som av IDC spås vara en marknad värd 1,46 triljoner USD år 2020.

Internet of Things driver en snabb sammankoppling av den fysiska och den digitala världen, vilket skapar oanade möjligheter och utmaningar för företag, städer, länder och industrier. Hitachi är banbrytande i att skapa och tillämpa sensorer som gör föremål smarta samt i att stötta ett Hitachi Insight Grouptidigt IoT-användande på marknaden. Exempel är förutsebart underhåll och optimerade industrianläggningar.

Hitachis 106 år långa industriarv och djupa kunskap inom operativ teknologi (OT), i kombination med mer än 50 års erfarenhet av att utveckla avancerad informationsteknik (IT), ger en särskild kompetens för att hjälpa kunder till värdefulla IoT-insikter och till att fullt utnyttja digitaliseringens fördelar. Få företag har Hitachis breda kompetens och djupa förståelse för IoT vilket är nödvändigt för att bygga och driftsätta digitala lösningar i stor skala.

“De största möjligheterna för Internet of Things ligger hos privata företag, i industriell verksamhet och i offentlig verksamhet, som alla kan dra stor nytta av den digitala förvandlingen. Även om marknaden fortfarande är på frammarsch, håller digitaliseringen redan på att splittra traditionella produktbaserade affärsmodeller och driver på efterfrågan för lösningar och en ”everything-as-a-service”-strategi”, säger Vernon Turner, Senior Vice President inom affärssystem och forskardocent inom IoT vid IDC. “Få företag har den kompetens och bredd av resurser som krävs för att leverera IoT-lösningar och -tjänster och för att skapa storskalig affärsnytta. Med dagens tillkännagivande gör Hitachi stora framsteg mot att positionera sig som en av få sanna IoT-krafter samtidigt som andra på marknaden skär ner”.

Hitachis IoT-portfölj innefattar lösningar och tjänster för bland annat säkerhet och smarta städer, förnybar och hållbar energi, intelligenta transportsystem, precisionsjordbruk och tillverkning, vattenrening och urban utveckling, konstruktion och gruvdrift. Dessa digitala lösningar levererar uppkopplad intelligens och driver värdefulla insikter som kan ligga till grund för bättre affärsbeslut samt generera verkliga resultat så som ökad produktivitet och säkerhet, enhetliga affärsprocesser, lägre verksamhetskostnader, minskad klimatpåverkan och förbättrad livskvalitet.

För att förstärka sin befintliga portfölj och stödja utvecklingen av nya lösningar och tjänster, har företaget skapat mjukvaran Lumada, Hitachis IoT-kärnplattform. Lumadas öppna och anpassningsbara mjukvara är utformad för att påskynda utvecklingen av IoT-lösningar, samtidigt som den ger ett flexibelt stöd för anpassning och samskapande med Hitachis kunder och samarbetspartners. Plattformen tillkännagavs idag i ett separat uttalande som går att läsa här

Bildandet av Hitachi Insight Group är en del av Hitachis företagsstrategi och är ett initiativ för att flytta verksamheten ännu närmare marknaden. Den nya gruppen leds av Fil. Dr. Keiji Kojima, även Senior Vice President samt ställföreträdare på Hitachi Ltd. Gruppen kommer att driva strategier för forskning och utveckling samt go to market-strategier för Hitachis IoT-optimerade lösningar och tjänster inom fyra nyckelmarknadsegment: Smart City, Smart Energy, Smart Healthcare och Smart Industry. Hitachis globala IoT-fokuserade team på fler än 16 000 anställda är sammansatt från såväl Hitachi Insight Group som från olika divisioner inom Hitachi Ltd och dess koncernbolag, däribland Hitachi Data Systems och Hitachi Consulting. Dessa kommer att samarbeta för att påskynda nya lösningar.

“Genom Hitachi Insight Group och Lumada kommer vi att erbjuda Hitachis kunder och partners den snabbaste och enklaste vägen för att utveckla och distribuera omfattande digitala lösningar i stor skala”, säger Keiji Kojima. “Det är en stor ära att få leda denna elitstyrka mot att påskynda Hitachis globala IoT-verksamhet genom nya digitala lösningar och tjänster.”

I Hitachi Insight Groups ledning sitter bland andra veterancheferna Kevin Eggleston, General Manager Americas, och Patrik Sjöstedt, General Manager EMEA. Gruppen kommer att få strategiskt direktiv och stöd från Hitachi Ltds regionala ledare Jack Domme, Chief Executive Americas, Klaus Dieter Rennert, Chief Executive EMEA, Ichiro Iino, Chief Executive Asia-Pacific och Kenichi Kokubo, Chief Executive China. Hitachi planerar att tillsätta regionala verksamheter för Hitachi Insight Group under 2016.

“IoT representerar en kritisk vändpunkt där företags, industriers och samhällens intressen nu korsas och lierar som aldrig förut”, säger Kevin Eggleston. “Våra repeterbara lösningar hjälper redan företag, städer, kommuner och industriella företag över hela världen. När vi nu bildar Hitachi Insight Group och tar vårt IoT-erbjudande till nästa kritiska fas i utvecklingen har vi möjlighet att lyfta Hitachis vision för social innovation till nästa nivå.”

Hitachi har även etablerat globala center för social innovation på flera platser i världen. Dessa center bemannas av forskare, dataforskare och erbjudandearkitekter från flera discipliner som arbetar nära kunderna och utvecklar lösningar för unika utmaningar och som verifieras genom ett proof-of-concept. Laboratorierna arbetar nära Hitachi

Post Comment