Nutanix hyperkonvergerar sekundär lagring med Nutanix Mine

Nutanix Inc, ledande leverantör av molntjänster, presenterar idag Nutanix Mine, en ny öppen lösning som integrerar sekundär lagring med Nutanix Enterprise Cloud Platform och därmed skapar en komplett plattform för primär och sekundär lagring i privata moln.

Nutanix hyperkonvergerar sekundär lagring med Nutanix Mine 1
Sunil Potti, produkt- och utvecklingschef på Nutanix

Genom inbyggd integration med branschledande leverantörer av datasäkerhet, som Veeam, HYCU, Commvault, Veritas och Unitrends, får kunden möjlighet att hantera sin HCI-miljö och datasäkerhet i en enda konsol och därmed minska sina kostnader liksom komplexiteten i lösningar med standalone datasäkerhet och återställning. Mine effektiviserar den övergripande implementeringen och förenklar hela livscykeln för datasäkerhet, inklusive fortlöpande hantering, skalning och felsökning – samtidigt bevaras kundens frihet att välja rätt säkerhetskopieringstjänst för sin specifika infrastrukturmiljö.

Även när företag moderniserar sina datacenter med HCI för att nå den enkelhet, kapacitet och skalbarhet som moderna applikationer kräver, fortsätter de hantera sina lösningar för datasäkerhet i silos, åtskilda från den egentliga datamiljön. Med Nutanix Mine kan kunder konvergera sekundär lagring i Nutanix Enterprise Cloud Platform och därmed erbjuda intelligenta datasäkerhetstjänster för alla affärsapplikationer. När Mine integreras med Nutanix nativa HCI-datastruktur, som ger intelligent programskiktning och avancerade möjligheter att minska datamängder, kan företag välja den bästa programvaran för den datasäkerhet de behöver, optimerad för Nutanix HCI-miljö. Det minskar den tid och kostnad som krävs för att konfigurera fristående sekundära lagringslösningar.

Med en öppen plattformsstrategi integreras Nutanix Mine med populära backup-lösningar från Veeam, HYCU, Commvault, Veritas och Unitrends.

Genom tät integration med Nutanix HCI-datastruktur och en avancerad Prism-hanteringskonsol kommer Mine att ge:

  •  Minskad komplexitet hos separata system för att säkerhetskopiera och återställa företagsdata, så att sekundär datalagring kan hanteras lika enkelt som primär lagring
  •  Förenkling av hela livscykeln för datasäkerhetsoperationer, inklusive bedömning av omfattning och inköp, strömlinjeformad installation och enkel leverans av hela lösningen
  •  Förmågan att enkelt skala ut både primär och sekundär lagring för att tillgodose affärsmässig tillväxt

“Den hyperkonvergerade marknadens snabba tillväxt kan främst tillskrivas dess löfte om moderniserad infrastruktur och minskad komplexitet genom att rensa bort silos från datacentret. Men även om kunder tagit till sig HCI finns silosarna kvar i sekundär lagring,” säger Sunil Potti, produkt- och utvecklingschef på Nutanix. “Med Nutanix Mine får kunderna alla fördelar av att ersätta silosarna med en enda plattform – mindre komplex datahantering, enklare arbetssätt och minskad totalkostnad – utan att behöva sänka sina krav på vilken backuplösning som bäst passar deras affärsbehov.”