Nutanix lanserar en trio innovationer på .NEXT i New Orleans

Flow, Era och Beam ger oöverträffade funktioner för översikt, databashantering och kostnadskontroll för alla typer av moln.

Nutanix lanserar en trio innovationer på .NEXT i New Orleans 1I samband med .NEXT-konferensen i New Orleans har Nutanix, den ledande leverantören av molnlösningar för företag, lanserat tre nya produkter som förbättrar och förenklar hanteringen av alla typer av moln. Några av lösningarna bygger på tidigare företagsförvärv, medan andra utvecklats inom företaget.

Nutanix Flow

Översikt, spårbarhet och analys av nätverksdata för att kunna optimera både resurser och prestanda, det är nästa stora steg inom nätverkstekniken och det är precis det som Flow gör. Nutanix Flow är en mjukvarudefinierad nätverkslösning för alla typer av molnlösningar. Flow är fullt integrerad i Nutanix mjukvara AcropolisTM för enklare aktivering och med förvärvet av Netsil tidigare i år även förstärkt med teknik för bland annat avancerad trafikanalys och säkerhetspolicys för applikationer i såväl publika som privata moln.

Nutanix Flow är inbyggt i Nutanix Enterprise Cloud OS och ger följande fördelar:

  • Nätverksvisualisering – Nätverksprestanda och tillgänglighet för varje applikation.
  • Mikrosegmentering – Detaljerad kontroll över all applikationstrafik för skydd av känsliga data.
  • Serviceinförande och kedjor – Integrera flera Nutanix-ekosystem under en nätverkspolicy.
  • Automatisering – uppgifter som lastbalansering, nätverkskonfigurationer och VLAN kan automatiseras baserat på livscykelevent hos virtualisering via Nutanix AHV.

Nutanix Flow finns tillgängligt från och med idag, medan ytterligare funktioner baserade på Netsils teknologi är under utveckling.

Nutanix Era

Nutanix tar ett steg utanför renodlad infrastruktur-som-tjänst (IAAS) genom att erbjuda företag en PAAS-tjänst för automatisering av databashantering. Enligt IDC utgör 60 procent av företagens lagring enbart datakopior, något som 2020 kommer nå kostnader på 55 miljarder dollar. Era kommer drastiskt kunna reducera den typen av kostnader, samtidigt som komplexiteten i livscykelhantering av databaser förenklas.

Initialt kommer datakopieringshantering av databasmotorer som Oracle och Postgres att stödjas av Era, med ett bredare stöd i planeringsstadiet.

Huvudfunktioner i Nutanix Era är:

  • One-click Time machine – Med hjälp av Nutanix snapshot-teknik skapar Era platseffektiva databaskopior som sänker CapEx-kostnader och möjliggöra kloning och återställning mot vilken tidsperiod som helst.
  • One-click Clone/Refresh – OpEx-kostnader sänks genom kloning och återställning som bara tar ett par minuter att genomföra och ändå innehåller alla angivna databastransaktioner. Genom automatisering av processen kan även mycket tidsödande arbete kapas bort.

Nutanix Era befinner sig i dagsläget i testfas hos utvalda kunder och kommer att lanseras skarpt under andra halvan av 2018.

Nutanix Beam

En mjukvara-som-tjänst (SaaS) som ger fullständig kontroll över kostnader, säkerhet och förordningar över nästan alla typer av molnplattformar. Nutanix Beam bygger på Botmetric-tekniken från nyligen förvärvade Minjar, som redan idag används för att hantera över en miljard dollar i molnutgifter på Amazon Web Services (AWS) och Microsoft Azure.

Beam är den första SaaS-lösningen från Nutanix och hjälper företag att reducera komplexiteten som kommer med användandet av flera typer av moln.

Beam hjälper till med hanteringen av flera moln genom:

  • Kostnadsoptimering och molnsynlighet – Identifierar alla molnkostnader och pekar ut resurser med låg användningsgrad för att istället kunna välja mer kostnadseffektiva alternativ.
  • Centraliserad finansiell styrning – Översikt över hela företagets molnhantering gör att IT-avdelningarna kan spåra användningen per avdelning eller grupp för att därigenom kunna göra datadrivna beslut om resursbalansering, begräsningar och införande av policys.
  • Kontinuerlig molnsäkerhet och regelefterlevnad – Definiera egna policys för hälsokontroll av systemet och proaktivt analysera säkerheten hos molnlösningarna för ökad säkerhet. Samtidig kan realtidssökningar efter regelefterlevnader och förordningar göras för att alltid hålla dessa uppdaterade och inte bryta mot dem.

Nutanix Beam finns tillgänglig från och med idag.