Nutanix .NEXT On Tour i Stockholm

Med budskapet om en lösning oavsett applikation kom Nutanix årliga tour till Stockholm.

Nutanix .NEXT On Tour i Stockholm 1
Nordenchefen Peter Källviks, Nutanix

Nutanix är ett av de globalt sett snabbast växande bolagen inom lösningar för en konvergerad infrastruktur och som en del i att sprida och visa upp företagets tjänster hölls den årligt återkommande .NEXT On Tour konferensen i anrika München bryggeriet på söder. IT-Kanalen var på plats och fick förutom en djupare insyn i alla nya lösningar framför allt tid för ett samtal med både Rajiv Mirani, CTO Cloud Platforms och Nordenchefen Peter Källviks.

Till årets upplaga så hade Nutanix tre huvudteman; öppenhet, osynlig enkelhet och en unifierad plattform eller lösning för i princip alla applikationer. Börjar vi titta på den första delen, öppenheten, så gäller denna i först hand oss som individer. Peter menar nämligen att vi måste släppa alla inpräntade tankar och värderingar och våga vara öppna. Öppna för att se och testa, inte nödvändigtvis nya lösningar, utan lösningar från ”nya” partners.

 • Många vi pratar med tänker direkt VMWare, Dell/EMC, Microsoft eller kanske HPE och Cisco när de hör termen konvergerad infrastruktur. Men intressant nog så rankas vi som etta i Garners magiska kvadrupel i november 2018 vilket vi är otroligt stolta över och något som dessutom är lite av ett bevis på vad vi kan, berättar Peter.
 • Värt att tänka på här även att vi är ett förhållandevis ungt bolag som inte fyllt tio år än (detta gör Nutanix i september i år), och vår verkliga tillväxt faktiskt kommit de senaste åren då vi gått från att arbeta lite i det tysta till att vara en huvudaktör att räkna med i alla sammanhang.

Lösningar som underlättar

Nu är det inte alltid så enkelt som att bara säga att någon eller några ska bli mer öppna vilket så klart även Nutanix vet. Men om man har en produkt eller lösning som är tillräckligt bra så finns alltid vägar som snabbar på denna öppenhet och här måste vi säga att Nutanix verkligen är ett föredöme, även mot de mer etablerade spelarna på marknaden. Nutanix låter nämligen alla som har intresse ladda hem fulla programversioner för att sätta upp och testa i egna miljöer, eller för att ansluta via olika virtuella miljöer.

På detta sätt kan en potentiell kund alltid testa och se de olika lösningar som planeras att implementera för att utvärdera hur de står sig gentemot de lösningar som nu används. I samband med att användaren registrerar sig för denna testning får hen även tillgång till ett omfattande videobaserat utbildnings- eller guidesystem som på ett extremt pedagogiskt sätt leder dem genom de olika faserna. Dessutom så har Nutanix både en aktiv Community som alltid är glada att hjälpa till samt en mycket aktiv egen support.

 • Då vi vet vad vi och våra lösningar kan tillföra för mer eller mindre alla typer av företag så är vi aldrig oroliga för att jämföras med vilken annan aktör som helst. Genom att låta blivande eller befintliga kunder själva testa i egen eller simulerad miljö så skapar vi även ett förtroende mellan oss och kunden vilket är otroligt viktigt för oss. Vi vill att kunden ska välja Nutanix för att vi har den bästa och mest kompletta lösningen och inte för att de måste tack vare andra val, vilket kan vara fallet med andra lösningar, säger Rajiv.

Det komplext enkla

Nästa områden är vad vi kallar för den osynliga enkelheten. Med detta syftar vi på något som mer eller mindre alltid varit Nutanix motto – att göra infrastrukturen så enkel att hantera att den i det närmaste blir osynlig för användare och administratörer. Nu tas även ytterligare ett steg på denna resa med målet om att även göra molnet osynligt. Nu menar så klart vare sig vi eller Nutanix att tekniken i sig ska bli så simpel utan snarare att Nutanix lösningar ska ta hand om det komplexa och dölja denna bakom ett mycket lättanvänt, unifierat gränssnitt.

 • Vi har alltid jobbat hårt med att göra lösningar som ska vara enkla och snabba att använda. På detta sätt kan vi genom låta våra program ta hand om all teknik där du som användare i princip bara får ett informativt gränssnitt som dels ger tydlig information och statistik men som även via enkla reglage låter dig aktivera de funktioner som du söker. Vi kallar dessa för One-klick lösningar och det är till denna punkt vi vill komma, att du med ett klick ska kunna kolla på precis de lösningar som du vill ha. Med denna tanke så kan du som administratör alltid känna att du kan lösa allt oavsett vad de kastar på dig på jobbet.
 • Låt säga att du behöver mer lagring i din infrastruktur. Med vår lösning så kan du i princip bara ansluta lagringen med en nätverkskabel för att sedan med ett klicka aktivera den utökade kapaciteten. Så enkelt är det, berättar Rajiv.

En lösning – alla applikationer

Den tredje och kanske viktigaste delen är Nutanix lösning för en hyperkonvergerad infrastruktur. Vi har genom tiderna gått från en infrastruktur som helt varit kopplad till on-prem lösningar med stora datacenters, sedan gick vi över i en fas då allt skulle placeras i molnet. Nutanix menar däremot att den bästa lösningen är en mix av de båda, där vi just med en hyperkonvergerad infrastruktur kan få det bästa av båda världar.

 • Det finns aldrig ett svar eller en lösning på alla problem. Vissa företag kommer i vissa lägen alltid att premiera och välja molnlösningar tack vare dess flexibilitet och agilitet medan vi i andra lägen, som med militär och myndigheter måste ha lösningar on-prem för att kunna garantera högsta säkerhet i alla led. Det vi gör med vår plattform är vi låter företag och organisationer kombinera alla tänkbara lösningar i ett gränssnitt.
 • Genom att integrera beräkningskapacitet, lagring, säkerhet, virtualisering och nätverk i en lösning som dessutom ger användaren möjlighet att välja och kombinera både hårdvara och olika molntjänster i ett OS som ger dig möjlighet att köra mer eller mindre alla applikationer så ger vi våra kunder den mest kompletta och lättanvända lösning på marknaden, säger Rajiv.
 • Vi ska även tänka på att vi är på väg in i lite av en ny fas när det gäller den globala infrastrukturen där vi inte bara får allt viktigare end-noder utan att dessa i allt större utsträckning även får mer beräkningskraft. Utav denna anledning så blir även vårt partnersamarbete allt viktigare och idag har vi till exempel både Fujitsu och Lenovo på plats som visar sina lösningar inom dessa, och andra områden, säger Peter.
 • Trots att vi jobbar nära flera hårdvaruleverantörer och även har vissa brandade lösningar så är våra lösningar till 100% mjukvarubaserde och jag är mycket stolt över den singel-OS lösning vi har vilken kombinerar privata, publika och distribuerade moln med on-prem lösningar på ett sömlöst och i det närmast osynligt sätt. Vi ger dessutom våra kunder full frihet att själva välja och kombinera lösningar vilket även omfattar vår hypervisor.
 • Vi har alltid en full öppenhet mot våra kunder med vad våra lösningar kan göra då det viktigaste för oss är att kunden blir nöjd. Som en del i detta så har vi integrerat en AI baserad analysmotor som hela tiden tittar på hur just din data används och vilka tjänster som nu används. Baserad på dessa så kan vi i realtid ge våra kunder rekommendationer om var varje unik lösning bör placeras och köras och detta även om det skulle vara så att denna skulle vara placerad på en konkurrerande lösning, berättar Peter.

Kanalen och kunderna är allt

Nutanix .NEXT On Tour i Stockholm 2Som nämnts ovan så har Nutanix en relativt kort historia som bara under senare år tagit en enorm fart. På senaste fyra åren så har företaget gått från cirka 1000 till över 12 000 kunder och utvecklingen ser i princip likadan ut över hela världen. Som en del i denna tillväxt så har så klart även Nutanix vuxit själva och man har här under se sex år som Rajiv arbetet gått från 56 till över 1200 ingenjörer. Denna tillväxt har skett både organiskt och via olika uppköp som exempelvis Frame och Beem.

 • Vi har allt sedan vi grundades haft en kontinuerlig tillväxt både på kund och personal sidan. Detta gör att vi i allt större utsträckning börjat jobba med universitet och högskolor i vissa regioner för att hitta rätt personer. Att det är just rätt personer som passar in i vår kultur är oerhört viktigt och även en avgörande faktor när vi gjort våra uppköp av andra företag. För vi har inom företaget fyra ledord som vi följer och dessa kan lite sammanfattas i en öppen ödmjukhet där vi jobbar för varandra och våra kunder och där det vi skapar talar för sig själv. Därför är det även oerhört viktigt att de personer som vi anställer delar dessa värderingar, säger Rajiv.

Den, efter egna personalen och lösningarna i sig, viktigaste delen för företagets framgångar är kanalen. Nutanix jobbar fullt ut med olika kanalpartners vilken fyller en allt viktigare roll då dessa är de som normalt sätt känner marknaden bäst. Detta är även en uppfattning som Peter delar. Peter kom in i Nutanix för cirka 1,5 år sedan efter en extremt gedigen IT bakgrund inom bland annat EMC och NetApp och ansvarar för totalt tio länder.

 • Vi jobbar aktivt med kanalen inom hela organisationen. Det är vår viktigaste kanal ut mot slutkunder. Däremot så har vi valt att inte sprida ut oss för mycket utan vi jobbar med noga valda kanalpartners där vi känner att vi båda kan tillföra delar åt var sitt håll. På en global basis blir det ändå i runda tal ett hundratal kanalpartners.
 • En lika viktig del som kanalen är såklart våra kunder. Jag tror att den bästa markandsaktivet vi, eller andra företag kan genomföra, är nöjda kunder som själva pratar om sina upplevelser med våra, och andra, lösningar. Detta gör att vi alltid, som idag, vill lyfta fram några kunder som själva kan berätta om sin erfarenhet, avslutar Peter.

Att Nutanix gör saker på rätt sätt märks även när vi tittar till amerikanska federala regeringskunder där hela 74% använde Nutanix lösning under 2017.

Mer länsing från London:  Nutanix bjöd nyligen in till ett Next-event i London