Ny generation TCO Certified ställer hårda krav på IT-industrin

Teknikutvecklingen och användningen av IT-produkter har en viktigare samhällsroll än någonsin.

Ny generation TCO Certified ställer hårda krav på IT-industrin 1
Tom Moriarty, Dell EMC, får ta emot certifikat av Sören Enholm, TCO Development, under lanseringen i Bryssel.

År 2025 beräknas marknaden för bärbara datorer vara värd 109 miljarder dollar. I Sverige finns det idag fler datorer än invånare. Samtidigt är elavfall världens snabbast växande avfallsström, med mer än 40 miljoner ton avfall varje år. Nya generationen krav från TCO Development ställer hårda krav på cirkulärt tänkande och socialt ansvarstagande.

Det behövs skapas förutsättningar för ett mer cirkulärt synsätt på hur IT-produkter produceras och konsumeras. För att minska mängden avfall måste vi ställa kvalitetskrav så att produkterna håller, när de åldras ska de gå att reparera eller uppgradera så att livslängden ökar och andrahandsmarknaden kan fungera. När produkten inte går att använda längre ska materialet kunna återvinnas, så att det kan användas i nya produkter.

Kraven i den nya generationens TCO Certified, generation 8, fokuserar på just detta; att IT-produkter ska produceras ur ett cirkulärekonomiskt perspektiv. När de nya kraven lanseras är det 72 produkter som har godkänts, varav 68 av dessa är Dell-produkter.

  • Vi är stolta över att vara branschledande kring hållbarhet, vilket återigen bevisas genom det faktum att vi har hela 68 produkter godkända när de nya TCO Certified-kraven lanseras. Vi arbetar målmedvetet med att skapa en än mer hållbar materialanvändning i vår produktion, och med fokus på ett cirkulärt synsätt och hållbar livscykelhantering, vilket våra kunder uppskattar, säger Katarina Kenne, Hållbarhetsansvarig på Dell EMC i Sverige.