Ny lösning från Cisco AppDynamics ger ökad säkerhet utan att kompromissa med prestanda

Sårbarheten för cyberattacker har hamnat i allt starkare fokus det senaste året.

Ny lösning från Cisco AppDynamics ger ökad säkerhet utan att kompromissa med prestanda

En av de svåraste utmaningarna för verksamheter och anställda är att ha en säkerhetsinfrastruktur som fungerar smidigt och inte hindrar användaren från att utföra sina uppgifter.

Den utmaningen vill Cisco AppDynamics lösa genom plattformen Cisco Secure Application.

I en global undersökning från 2020 slogs fast att 78 procent av svenska yrkesverksamma som använde IT i vardagen någon gång hade funnit sig själv behöva kringgå säkerhetsrutiner för att kunna utföra sina arbetsuppifter – och en fjärdedel av respondenterna sade att detta beteende var återkommande. Under ett år när en majoritet av världens kontorsarbetare har behövt ställa om till distansarbete, har de utmaningarna vuxit ytterligare.

Cisco Secure Application är skapad för att drastiskt förenkla hanteringen av sårbarheter, och skydda och försvara applikationer inifrån, samtidigt som den bygger på en hög grad av automatisering. Lösningen gör det möjligt att samordna utvecklings- och säkerhetsarbetet friktionsfritt, och bygga processer som inte påverkar prestanda eller tillgänglighet.

Bland funktionerna finns automatiserat runtime-skydd, nya möjligheter att identifiera sårbarheter på kodnivå under utvecklingsprocessen och analysverktyg för att ge insikt i hur olika säkerhetsincidenter påverkar verksamheten och prioritera insatser.

”Secure Application är den första lösningen i sitt slag som ger säkerhetskunskap på den här nivån. Det ger både applikations- och säkerhetsteam nya förmågor att skydda kundernas och verksamheternas tillgångar, samtidigt som man levererar en förstklassig digital upplevelse.  Långsamma och underpresterande applikationer kan ha stor påverkan på användarupplevelsen – men när en applikation utsätts för intrång kan det påverka användarens hela tillvaro. Verksamheter har helt enkelt inte råd att ignorera risken”, säger Jeetu Patel, SVP och General Manager, Security and Applications, på Cisco.

Lösningen är en del av AppDynamics plattform och tillgänglig för kunder som är medlemmar i företagets early availability-program.