Ny lösning tillför Machine Learning till vardagsarbetet
Hem NyheterInternet Of Things Ny lösning tillför Machine Learning till vardagsarbetet

Ny lösning tillför Machine Learning till vardagsarbetet

Publicerat av: Redaktionen

ServiceNow lanserar ServiceNow Intelligent Automation Engine, en samling kraftfulla verktyg för att få möjlighet att med hjälp av Machine Learning bättre tackla några av de vanligaste och största problemen i dagens IT-värld.

Genom att använda dessa verktyg kan verksamheter förutse driftstopp innan de äger rum och sätta in förebyggande åtgärder, automatiskt kategorisera Ny lösning tillför Machine Learning till vardagsarbetet 2och behandla incidenter, förhandsberäkna framtida prestanda och benchmarka prestandan jämfört med andra aktörer. Dessa förmågor kommer också att göras tillgängliga i ServiceNows molntjänster för kundservice, säkerhet och HR.

De flesta företag och organisationer idag strävar efter att vara innovativa och driva transformation men det är också vanligt att processen slöas ner på grund av gamla verktyg, processer och arbetsmönster. Det arbete som krävs med flera olika aktörer inblandade bara för att genomföra vardagliga IT-sysslor som att återställa lösenord eller förbereda för nyanställda stjäl tid och kraft. De flesta verksamheter vet redan att det här är något man måste komma till rätta med. 86 procent av företagen i en internationell studie om IT-automation uppger att de behöver automatisera mera för att klara av sina arbetsuppgifter år 2020. Artificiell Intelligens och Machine Learning är begrepp som erbjuder en lösning på de här problemen under de senaste åren, men teknologierna har fortfarande inte gjort något större praktiskt avtryck i verkligheten.

ServiceNow Intelligent Automation Engine tar Machine Learning-teknologin och applicerar den på fyra av de största utmaningarna IT-världen har idag. Att förhindra driftstörningar, att automatiskt kategorisera arbete, att förhandsberäkna framtida prestanda och skapa konkreta jämförelsetal för verksamheten.

Här är de innovationer som lanseras idag:

Avvikelsespårning för att förhindra driftstörningar —ServiceNows nya verktyg hjälper kunder förutse och förhindra driftstopp med hjälp av upptäckt och analys av avvikelser. Algoritmen identifierar mönster och händelser som kan förväntas leda till störningar. I kombination med dynamisk tröskelhantering känner systemet av vad som är normalt beteende och flaggar onormala värden som kan indikera framtida fel. Förmågorna kan jämföra mot tidigare händelseförlopp för att i ett tidigt skede göra det möjligt att agera för att förebygga störningarna.

Kategorisering och fördelning – ServiceNow erbjuder machine learning-algoritmer anpassade till varje kunds datahantering, tack vare förvärvet av DxContinuum. Genom att lära sig från tidigare mönster kan Intelligent Automation Engine förutse framtida händelser och risker, fördela uppdrag till rätt ägare och kategorisera arbete. Till att börja med kommer denna prediktiva intelligens att användas i ServiceNows IT Service Management-lösning för att kategorisera och fördela IT-uppdrag till rätt team, samt prioritera uppdragen utifrån en förväntad risknivå. Förutom att öka effektiviteten i dagens arbete skapar detta också en plattform för att underlätta övergången mot Internet of Things, när allt fler uppkopplade enheter skapar en kraftig ökning av kommunikation

Prestandaanalys för att driva förbättring —Intelligent Automation Engine använder nya algoritmer i applikationen Performance Analytics, som i realtid hjälper användare att bättre kunna dra slutsatser om när de kan uppnå nya prestandamål. Utifrån de målsättningar kunden matar in väljer Performance Analytics de bästa algoritmerna för ändamålet.

Benchmarking av IT-prestanda – ServiceNow Benchmarks är tillgängligt från och med idag och gör det möjligt för ServiceNow-kunder att jämföra sin effektivitetsnivå mot andra verksamheter i samma storlek eller inom liknande vertikaler. Tidigare var sådana jämförelser svåra, om inte omöjliga, men nu kan verksamheter se inte bara hur de ligger till inte bara i jämförelse med uppsatta mål utan hur den står sig jämfört med andra aktörer.

Intelligent Automation Engine är del av Now Platform™, som driver molntjänster för att snabba upp och automatisera arbete inom IT, säkerhet, HR, kundservice samt anpassade applikationer för andra verksamhetsområden. Allteftersom plattformen utvecklas kan alla affärsenheter dra nytta av intelligent automation. Genom att automatisera både rutinmässiga och komplexa processer och förutse framtida händelseförlopp kan varje verksamhet dramatiskt reducera kostnader och korta hanteringstider i en lättfattlig arbetsmiljö för medarbetare, partners och kunder.  

”En av de stora utmaningarna som vi står inför är hur en verksamhet på ett effektivt sätt ska kunna tillgodogöra sig alla möjligheter som digitaliseringen innebär, utan att skapa en så komplex och tungrodd miljö att förbättringarna inte leder till någon konkret nytta. Det finns ett stort behov av lösningar som understödjer digitaliseringen och gör det lättare att förändra på rätt sätt och fokusera på rätt saker. Intelligent Automation Engine är vårt svar på ett par av de vanligaste frågorna vi får i våra möten med partners och kunder – hur man ska minska manuell handpåläggning och göra det möjligt att lägga tid och kraft på utvecklingsarbete”, säger Frederick Wennmark, Manager Solution Consulting Nordic på ServiceNow.

ServiceNow-kunder leder vägen

Bland de ServiceNow-kunder som redan testat och dragit nytta av Intelligent Automation Engine i sin dagliga verksamhet finns Swiss Re, ett Fortune 500-företag verksamt inom försäkringsbranschen. Företaget har applicerat intelligent automation på befintliga ServiceNow-lösningar inom bland annat IT, HR, logistik och affärsjuridik.

”När arbetstempot ökar och förändringar går snabbare, måste också vår heltäckande IT-strategi vara mer snabbrörlig. Intelligent automation är en viktig pusselbit i vårt förändringsarbete för att samtidigt uppnå både högre kundnöjdhet och produktivitet”, säger Ashish Agarwal, director of Information Technology, Swiss Re.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>