Ny rapport: företag rundar IT-avdelningen för disruptiv teknik

Sju av tio svenska företagsledare anser att teknikansvaret är på väg bort från IT-avdelningen.

Istället tar verksamhetsområden själva kontrollen över teknikfrågan för att stödja innovationsarbetet. Det leder till stegrande kostnader och bristande säkerhet.IT-Kanalen.se

VMware, en global ledare inom molninfrastruktur och företagsmobilitet, har låtit genomföra en undersökning som visar att mer än två tredjedelar (69 procent) av företagsledare i Sverige anser att teknikansvaret är på väg bort från IT-avdelningen i takt med att verksamhetsområden inom företagen tar över det teknikdrivna innovationsarbetet.

Undersökningen, som omfattar 1 200 IT-beslutsfattare och verksamhetsområdeschefer i åtta länder i Europa och Mellanöstern, visar att decentraliseringen av IT ger konkreta affärsfördelar: möjligheten att snabbare lansera nya produkter och tjänster på marknaden (55 procent), större frihet att driva innovation (55 procent) och ökad förmåga att agera efter marknadsförhållanden (49 procent). Även utifrån ett kompetensperspektiv finns fördelar: över hälften anser att utvecklingen skapar en ökad medarbetarnöjdhet (57 procent) och gör det enklare att attrahera rätt kompetens (64 procent).

Samtidigt medför decentraliseringen utmaningar. Företagen uppger att utvecklingen orsakar dubblerade kostnader för IT-tjänster (50 procent), brist på tydligt ägarskap och ansvar för IT (52 procent) och inköp av lösningar som inte är säkra (39 procent). Dessutom sker decentraliseringen tvärtemot IT-avdelningarnas önskemål och majoriteten av dessa (64 procent) vill att IT ska vara mer centraliserat. Det är främst grundläggande funktioner som nätverkssäkerhet och efterlevnad (62 procent), lagring (28 procent) och privata molntjänster (30 procent) som IT-beslutsfattare tycker bör förbli inom deras kontroll.

– För många företag är alternativen att transformera eller gå under. Vi har ett tumultartat ekonomiskt klimat och en radikalt förändrad konkurrens som vänder upp och ner på verksamheterna, säger Per Gustafsson, Nordenchef på VMware. Den största utmaningen för företagen är att hantera dessa organisatoriska förändringar. Molnet har demokratiserat IT så det är knappast någon överraskning att verksamhetsområdena har hoppat på tåget. Men tyvärr saknas ofta en tillräcklig IT-styrning vilket medför höga kostnader, bristande säkerhet och otydliga ansvarsområden.

Företagsledare är i stort överens om var ansvaret för att driva innovation inom organisationen ska ligga: två tredjedelar (66 procent) anser att IT ska göra det möjligt för verksamhetsområdena att driva innovation, men även att fastställa den strategiska riktningen och ta ansvar för säkerheten. Dilemmat för många företag är att hitta en balans mellan den centrala IT-funktionens kontroll samtidigt som man vill stödja innovation i andra delar av företaget.

– Decentraliseringen är i full gång och drivs av kraven på snabbhet i dagens näringsliv. Vi har inte sett så stor efterfrågan tidigare på nya, omedelbart tillgängliga applikationer, tjänster och arbetssätt. Genom att acceptera dessa förändringar, och anpassa sig efter dem, kan IT fortfarande vara en central del i förändringsarbetet. Den senaste tekniken eller applikationen kommer bara att driva digital transformation när den kan användas i alla sorters moln, är snabbt och enkelt tillgänglig och i en säker miljö, säger Per Gustafsson.