Ny rapport: Förlorad data en miljonsmäll för företag

Dell EMC släpper  tredje upplagan av rapporten Global Data Protection Index.

Ny rapport: Förlorad data en miljonsmäll för företagRapporten visar att nästan hälften (45%) av de tillfrågade företagen tycker det är utmanande att identifiera rätt teknologier för att skydda sin data och hela 27 procent svarar att man permanent förlorat data på grund av dataintrång under det senaste året – det är nästan en dubblering sedan 2016.

Dell EMC:s Global Data Protection Index är en rapport med svar från 2200 IT-chefer från 18 länder som kartlägger hur organisationer inom privat och offentlig sektor arbetar för att skydda data.

92 procent av företagen globalt uppger att man förstår värdet av data och 36 procent arbetar redan idag med data för affärsutveckling. Samtidigt har tre av fyra (76%) drabbats av någon form av störning/dataintrång under det senaste året som påverkat möjligheterna att arbeta med verksamhetens data. Och hela 27 procent förlorade data som inte gick att återställa på grund av störningen/dataintrånget.

Företagen som förlorat data under de senaste tolv månaderna har i genomsnitt förlorat 2.13 terabyte data och den genomsnittliga kostnaden kopplad till förlusten har varit en miljon dollar.

Utmaningar att skydda data

95 procent av de tillfrågade IT-cheferna uppger att de står inför minst en utmaning kopplad till verksamhetens dataskydd. De fyra vanligaste utmaningarna man står inför är:

  1. Komplexiteten i att konfigurera och hantera mjukvara och hårdvara för dataskydd (46 procent).
  2. Hantera den snabbt ökande kostnaden för att göra och förvara backup-versioner av verksamhetens data (på grund av den explosionsartade ökningen av data) (46 procent).
  3. Hitta lämpliga och tillräckliga dataskyddslösningar för nya teknologier, som till exempel artificiell intelligens och maskininlärning (45 procent).
  4. Säkerställa att man efterföljer alla gällande regleringar, som till exempel GDPR (41 procent).

– Nya teknologier som till exempel AI och IoT är viktiga hörnstenar i organisationers digitala transformation, och den data som de teknologierna genererar är extremt värdefull för den fortsatta transformationen. Att en majoritet av företagen idag förstår värdet av denna data och vidtar åtgärder för att skydda den är positivt för att vi ska kunna fortsätta dra nytta av data för driva på utvecklingen, säger Beth Phalen, Dell EMC Data Protection Division.