Ny rapport från Telenor: Chefer skeptiska när arbetstagare jobbar utanför kontoret

Varannan arbetstagare vill jobba mer flexibelt och bara en av tio tycker att kontoret främst är en plats för kreativitet och nya idéer.

Ny rapport från Telenor: Chefer skeptiska när arbetstagare jobbar utanför kontoret 1
Christian Strömlid, marknadschef, Telenor Företag

Men många chefer är skeptiska – fyra av tio ifrågasätter prestationsförmågan hos den som arbetar utanför kontoret.

Idag släpps Telenors rapport ”Kontorsfrihet”, där över tusen arbetstagare och drygt femhundra chefer med kontorsjobb ger sin syn på digitala och flexibla arbetsmetoder samt kontorets roll idag och i framtiden. Undersökningen som ligger till grund för rapporten har genomförts av Sifo, på uppdrag av Telenor.

Resultatet visar att många längtar efter större frihet att styra sina arbetsdagar. Varannan arbetstagare (48%) vill jobba mer flexibelt och mindre beroende av arbetsplatser och fasta tider än de gör idag. Flexibla arbetstider rankas dessutom som en av de tre viktigaste faktorerna då man överväger ett nytt jobb. Bara lön och personlig utveckling värderas högre.

Samtidigt visar Telenor/Sifo:s undersökning att det finns en utbredd misstänksamhet bland chefer mot arbete utanför kontoret. Så många som fyra av tio (41%) säger att de ifrågasätter prestationsförmågan hos medarbetare som jobbar utanför kontoret.

– Det är något som chefer av en mängd olika skäl, inte minst affärsmässiga, behöver fundera över. Undersökningen konstaterar tydligt att många inte alls förknippar sina kontor med kreativitet och innovation, egenskaper som ju vanligtvis är hett eftertraktade hos medarbetare, säger Christian Strömlid, marknadschef, Telenor Företag.

Endast en av tio anser att kontoret främst är en plats för kreativitet och nya idéer. Dess viktigaste funktion, enligt såväl chefer som arbetstagare, är att vara plats för socialt umgänge med kollegorna, vilket man även tror är den viktigaste funktionen i framtiden.

Kontorets viktigaste funktion, enligt arbetstagare:

1. Plats för umgänge med kollegor 65%
2. Plats för att arbeta fokuserat med viktiga arbetsuppgifter 43%
3. Plats för viktiga arbetsmöten 32%
4. Plats för att använda teknik som inte finns någon annanstans, t.ex. skrivare 31%
5. Plats för att vara kreativ och komma på nya idéer 10%

Kontorets viktigaste funktion, enligt chefer:

1. Plats för umgänge med kollegor 56%
2. Plats för att använda teknik som inte finns någon annanstans, t.ex. skrivare 36%
3. Plats för viktiga arbetsmöten 35%
4. Plats för att arbeta fokuserat med viktiga arbetsuppgifter 33%
5. Plats för att vara kreativ och komma på nya idéer 15%

Undersökningen visar också att tre av tio arbetstagare inte kan jobba flexibelt på grund av brister i den digitala infrastrukturen. Det vanligaste problemet är att man inte kommer åt program och/eller dokument utanför kontoret.

– Att så många inte har förutsättningar att jobba flexibelt är förvånande med tanke på alla smarta molntjänster som finns att tillgå idag och hur lätt det faktiskt är att börja jobba med dem. Med tanke på att så många arbetstagare värdesätter flexibelt arbetsliv idag kommer det bli en viktig konkurrensfördel, säger Christian Strömlid.

Hinder i den digitala arbetsmiljön för att jobba flexibelt, enligt arbetstagare:

1. Har inte tillgång till rätt program utanför kontoret 39%
2. Kommer inte åt mina dokument utanför kontoret 37%
3. Har inte tillräckligt bra teknisk utrustning (mobil/dator/surfplatta) 31%
4. Har inte tillräckligt bra verktyg/tjänster för att kommunicera effektivt med kollegor (som befinner sig på olika platser) 21%
5. Företaget har inte tillräckligt hög IT-säkerhet för arbete utanför kontoret 18%