Hem Nyheter Ny studie visar hur hybridmoln stödjer företag under covid-19

Ny studie visar hur hybridmoln stödjer företag under covid-19

Publicerat av: Redaktionen

Nutanix, ledande leverantör av infrastruktur för hybridmoln, presenterar idag resultaten av sin tredje Enterprise Cloud Index, en studie som belyser hur större företag går över till molnet och börjar använda privata, publika och hybridmoln.

Ny studie visar hur hybridmoln stödjer företag under covid-19 2

Wendy M. Pfeiffer, informationschef på Nutanix

I år ombads svarspersonerna besvara frågor även om hur covid-19-pandemin påverkar deras beslut och strategier i IT-frågor. Det visar sig att hybridmoln fortfarande betraktas som den bästa infrastrukturen för IT (enligt 86 procent av svarspersonerna). De som arbetar i hybridmiljöer har lättare för att arbeta strategiskt och planera framåt.

Med pandemin har IT-avdelningarnas fokus flyttat till support för hemarbete och att installera infrastruktur för arbetsgrupper som är spridda på olika platser. Detta driver på företagens förflyttning till molnet. Många av de som använder hybridmiljöer säger i studien att de nu, till följd av pandemin, kan erbjuda flexiblare arbetsförhållanden, stärka sin affärsstrategi, förenkla det dagliga arbetet och använda videokonferenser i ökad utsträckning.

De flesta svarspersonerna (nästan 76 procent) uppger att pandemin fått dem att tänka mer strategiskt på IT. Nästan hälften (46 procent) säger att de investerar mer i hybridmoln i och med pandemin, i såväl publika som privata moln. Företag använder därtill allt fler olika publika moln jämfört med tidigare. Rapporten visar att 63 procent av svarspersonerna använder två eller fler publika moln, multimoln, en siffra som väntas stiga till 71 procent inom ett år.

Bland de viktigaste resultaten märks också:

  • Företag arbetar aktivt för att använda den IT-modell de valt: Svarspersoner världen över säger att de tagit viktiga inledande steg för att framgångsrikt ta fram en hybridmiljö, inklusive hyperkonvergerad infrastruktur, i sina datacenter. De lägger ner datacenter som inte stödjer molnet och går över till privata och publika moln. Globala IT-avdelningar planerar för genomgripande förändringar. De anser sammantaget att nya hybridmoln kommer att öka med 37 procent de kommande fem åren. På motsvarande sätt sjunker användningen av datacenter som inte är molnkompatibla med 15 procent. Enligt svarspersonerna kör de i en blandad miljö av privata och publika moln samt traditionella datacenter oftare än någon annan modell (nästan 26 procent), vilket sannolikt är ett förstadium till installation av hybridmoln.
  • Hemarbete är här för att stanna — och företag planerar för det: I förra årets rapport hade 27 procent av svarspersonernas företag inte några heltidsanställda som arbetade hemifrån. I år föll den siffran till endast sju procent, som en effekt av covid-19. Förbättrad infrastruktur för IT (50 procent) och arbete hemifrån (47 procent) har därför blivit prioriteringar för de närmaste 12 till 18 månaderna.
  • Förändringar drivs av strategiska affärsresultat, inte ekonomi: Svarspersonerna anger att deras främsta drivkrafter för att förändra sin IT-infrastruktur är att få bättre kontroll (58 procent), kunna möta sina affärsbehov med större flexibilitet (55 procent) samt förbättra sin support till kunder och hemarbetare (46 procent). Att jämföra med att endast 27 procent anger kostnadsbesparingar som drivkraft.
  • Utbildningsföretag möter unika covid-19-relaterade utmaningar och behov: Många svarspersoner i utbildningsbranschen angav “försäkra sig om att hemarbetande har lämplig hårdvara” som den största utmaningen. 47 procent sade också att ”upprätta lämpliga kommunikationskanaler mellan medarbetare och kunder” är en stor utmaning. Utbildningssektorn förändras snabbt och ligger långt framme med att installera privata moln. Att 29 procent av svarspersonerna säger att de använder endast privata moln är påtagligt över det globala snittet på 22 procent.

“I januari ansåg många företag att teknik var en basfunktion i ett företag för att göra organisationsförändringar möjliga,” säger Wendy M. Pfeiffer, informationschef på Nutanix. “Idag har teknik fått en ny mening. Den utgör en komplex strategi som står och faller med ett företags långsiktiga lönsamhet. Covid-19 har snabbt fört oss in i en ny era med strategisk IT och blivit påtagligt viktigare. Hybridmoln kommer att fortsätta ligga i täten av utvecklingen när vi alltmer blandar våra fysiska och virtuella miljöer och gör affärer på flera olika sätt.”

För tredje året i rad har Vanson Bourne genomfört rapporten på uppdrag av Nutanix. Undersökningen omfattar 3,400 beslutsfattare inom IT världen runt, om hur de idag kör sina affärsapplikationer och hur de tänker göra I framtiden, vilka deras utmaningar i molnet är och hur det de gör i molnet förhåller sig till andra IT-projekt och prioriteringar. Svarspersonerna tillhör många branscher och företagsstorlekar i Nord- och Sydamerika, Europa, Mellanöstern och Afrika samt regionerna Oceanien och Japan.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information >>