Ny techlösning för enklare återöppning och omstart av svenska företag och samhällen

Salesforce lanserar Work.com, en samlingsplats där teknologilösningar och vägledning från erkända experter inom hälsa, finans och politik, ska hjälpa företag och samhällen att enklare och säkrare  återgå till det nya normala efter COVID-19 pandemin.

Ny techlösning för enklare återöppning och omstart av svenska företag och samhällen 1
Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce

– Alla svenska företag, organisationer och samhället funderar just nu på hur de på ett tryggt sätt kan öppna upp verksamheten igen, göra en omstart och hitta tillbaka till en ny normal situation, säger Dan Bjurman, Sverigechef på Salesforce. Med våra nya lösningar på work.com kan vi hjälpa till med detta.

Salesforce har tidigare lanserat Salesforce Care som en första respons på COVID-19. Det är en portfölj av gratislösningar som hjälper verksamheter under den första fasen av krisen.

Work.com riktar in sig på nästa fas, då verksamheter sakta återgår till ett mer normaliserat, om ännu ej fullt normalt, tillstånd.

-Work.com stöttar verksamheter i den utmaningen och vi utvecklat den här lösningen tillsammans med våra partners och vårt expertnätverk för att hjälpa kunder att öppna upp och komma igång efter COVID-19 krisen. I den processen är självklart hälsa och säkerhet för de anställda och besökare  det allra viktigaste, säger Dan vidare.

Work.com innehåller lösningar inom hälsobedömningar, verktyg för hantering av arbetsskift, kontaktspårning, beredskapshantering och mycket mer. I Work.com Command Center, får man en 360-graders vy över verksamheten och kan här samla alldata  – både interna och externa – för att kunna ta mer informerade beslut.

Återgå snabbare till det nya normala

  • Work.com Command Center är navet som ger full översikt av verksamheten och indikerar huruvida den är redo att återgå till det normala. Hänsyn tas till olika platser, anställda och besökare för att lägga grunden till mer datadrivna beslut, snabbare åtgärder och effektivare kommunikation. Verksamheter kan samla data från interna applikationer och medarbetarnas hälsoundersökningar för att skapa och sprida viktig internkommunikation. Men även offentlig data kan tas med i beslutsunderlaget, bland annat genom datahubben Tableau COVID-19. Användare kan också lägga till MuleSoft för att integrera fler dataresurser och Tableau för datavisualiseringar.
  • Contact Tracing är en funktion som ger verksamheter i både offentlig och privat sektor möjligheten att manuellt spåra hälsorelaterade kontakter mellan människor på ett säkert  sätt som tar hänsyn till personligt dataskydd. Contact Tracing samlar data från de som smittats eller de som potentiellt utsatts för en infektionssjukdom. Utifrån denna data skapas visuella kartor över kontakter och platser så att möjliga interaktioner och utbrott kan följas upp.
  • Emergency Response Management är en serie produkter byggda tillsammans med Accenture. Dessa gör det möjligt för folkhälsoorganisationer, myndigheter och den privata sektorn att hantera olika typer av nödsituationer, leverera vård till de drabbade och fördela resurser och tjänster snabbt. Folkhälsoinstitutioner kan öka samhällsskyddet genom att skapa bättre förutsättningar för personalansvarig för kontaktspårning att registrera och förstå data; snabbt utvärdera patienter; och löpande övervaka. Statliga myndigheter kan strömlinjeforma räddningsinsatser och godkännanden, distribuera resurser och schemalägga räddningstjänster.
  • Employee Wellness gör det möjligt att samla in de uppgifter som behövs för att övervaka och analysera välbefinnandet och hälsan hos de anställda och bland besökare. Företag kan skapa hälsoanalyser för medarbetare, bevaka hälsotrender och använda data för att fatta välgrundade beslut om återkomsten till arbetet, samtidigt som hälsouppgifterna är säkrade.
  • Shift Management gör det möjligt för verksamheter att organisera återkomsten till arbetsplatsen utan att medarbetar tätheten där blir för stor. Genom funktioner för skifthantering kan man exempelvis undvika alltför stora grupper på kontor eller vid hissen.
  • myTrailhead levererar information till medarbetare så att de kan läsa in sig på nya arbetsformer med hjälp av färdiga kurser och program. Dessutom kan man försäkra sig om att medarbetarna följer nya säkerhetsriktlinjer och att de ständigt är uppdaterade med den senaste informationen.