Ny teknik kommer minska arbetsbördan

Inom flera yrkesgrupper upplevs den administrativa arbetsbördan som ett stort problem bland medarbetarna, då detta tar värdefull tid från den faktiska kärnverksamheten.

Ny teknik kommer minska arbetsbördan 1

Svenska medarbetare uppskattar att de skulle spara i snitt 88 minuter om dagen med rätt teknik, vilket på en vecka blir drygt 7,3 timmar. 1 av 4 medarbetare ser ny teknik som en möjlig lösning på problemet. Detta visar en ny undersökning utförd av Censuswide på uppdrag av Ricoh.

Under de senaste åren har en mängd diskussioner förts kring den ökande administrativa arbetsbördan som för flera yrkesgrupper utgör ett omfattande verksamhetsproblem. Ökade krav på dokumentation i arbetet och styrning via dokument gör att många yrkesverksamma upplever att de får mindre tid att ägna sig åt kärnverksamheten.

En ny undersökning utförd av Censuswide på uppdrag av Ricoh visar en utbredd positiv inställning bland svenska medarbetare till att ny teknik i form av automatisering och artificiell intelligens (AI) i framtiden kommer ha en positiv inverkan på deras arbetssituation, specifikt när det kommer till administrativt arbete. Nästan 1 av 4 tror att robotar hade kunnat effektivisera arbetet och över hälften av de svarande uppger därtill att de upplever en obalans mellan privatliv och arbetsliv som de tror att teknologi skulle kunna lösa.

– Vi ser en stor potential i införandet av ny teknologi på arbetsplatsen som kan möjliggöra en arbetssituation där medarbetaren tillåts lägga större andel av sin tid på den faktiska kärnverksamheten. Förhoppningen är att ny teknik som exempelvis skulle kunna automatisera administrativa uppgifter kommer att leda till större arbetsglädje och mindre stress och frustration på arbetsplatsen, säger Magnus Christerson, marknadschef på Ricoh.

Undersökningen i korthet:

  • Svenska medarbetare tror att de skulle spara i snitt 88 minuter om dagen om de hade tillgång till rätt teknik.
  • 52 procent av de svenska medarbetarna uppger att de upplever en obalans mellan privatliv och arbetsliv och tror att ny teknologi skulle kunna lösa problemet.
  • 27 procent av de svenska medarbetarna skulle vilja att administrativa uppgifter automatiserades, och 26 procent förväntar sig att ny teknologi om två år kommer att möjliggöra detta.
  • 23 procent av de svenska medarbetarna uppger att förekomsten av robotar som hade kunnat hjälpa dem att utföra och effektivisera uppgifter hade lett till att medarbetarna hade kunnat vara mer produktiva på jobbet.