Ny undersökning från Fujitsu: Stor majoritet redo att omfamna AI på jobbet

Fujitsus studie utfördes av analysfirman Pierre Audoin Consultants (PAC) och undersökte utmaningar som företag upplever – utifrån de anställdas perspektiv.

Ny undersökning från Fujitsu: Stor majoritet redo att omfamna AI på jobbet 1Respondenterna är medarbetare på medelstora företag inom finans, tillverkningsindustri, detaljhandel och transport, från sju länder och regioner, däribland Norden.

Resultaten indikerar att många företags IT i dagsläget misslyckas med att stötta sina medarbetare på ett tillfredsställande sätt. De anställda upplever att deras produktivitet minskar trots att de arbetar fler timmar. De uppger exempel som otillräcklig säkerhet, upprepade systemfel och problem att få tillgång till den information de söker och behöver. Som en lösning på detta är de villiga att omfamna hjälp från Artificiell intelligens (AI).

Studien belyser att många företag saknar rätt arbetskultur, arbetsmiljö eller tekniska förmåga för att de anställda ska kunna vara som mest effektiva – eller för att attrahera ny talang. Samtidigt som konkurrensen om rätt kompetens hårdnar misslyckas många arbetsplatser med att leva upp till förväntningarna hos dagens moderna arbetskraft. Det är nämligen så att nästan hälften av alla anställda (46 %) anser att deras nuvarande arbetsplats varken har en rätt förmåga att rekrytera eller att behålla talang med nyckelkompetens.

Vad vill de anställda ha? Balans mellan arbetsliv och privatliv, bättre produktivitet – och stöd från AI

Fler än nio av tio upplever att de arbetar minst lika hårt (45 %) eller hårdare (47 %) jämfört med för två år sedan. Samtidigt svarar 40 procent att deras faktiska produktivitet har stagnerat eller minskat. Detta kan vara en anledning till att de flesta betraktar AI som en positiv kraft som kan hjälpa dem i arbetet. Över 80 procent tror nämligen att digitala assistenter eller personliga användarupplevelser som drivs av AI kommer ha en positiv effekt på arbetsvardagen. Och det är inte enbart generationen som vuxit upp med digital teknik som tror på AI. Svaren är jämt fördelade mellan anställda tidigt i karriären och de med lång arbetslivserfarenhet.

En annan aspekt är att konkurrensen om talang hårdnar men där många arbetsplatser misslyckas att tillgodose förväntningarna. Omkring hälften (46 %) anser att deras nuvarande arbetsplats inte har en positiv inverkan på rekrytering och bevarande av människor med nyckelkompetenser.

Nick Mayes, forskningschef och analytiker på PAC:

”Undersökningen visar att många arbetsplatser och arbetsrutiner hindrar anställda att prestera maximalt. Företag bör fokusera på att skapa effektiva rutiner genom att få ordning på data och processer och göra det enklare för de anställda att hitta rätt information när de behöver den.”

”Får man rätt grund och rätt teknik på plats så finns det stora möjligheter, såväl leverera anpassningsbara användarupplevelser utifrån sammanhang och plats, som att erbjuda intelligent assistans och hög grad av personlig service för varje individ. Och dessa är nyckelfaktorer som hjälper till att säkerställa att man behåller topptalang i en konkurrensutsatt miljö”, avslutar Nick Mayes.

Fujitsu förväntar att medarbetare kommer att värdesätta förmågan att balansera privatliv och arbetsliv i ännu högre utsträckning framöver. När AI, maskinlärning och robotisering utökas kommer anställda förvänta sig att grundläggande processer som onboarding och IT-support fungerar smidigt och automatiskt. Företag som lyckas med detta kommer att kunna bemöta utmaningar kring produktivitet och även nå framgång i konkurrensen om talang.

”Konsumeriseringen av företagens IT suddar ut gränserna mellan företagsvärlden och våra privatliv. Genom att vara medveten om detta, sätta människorna först och förse dem med rätt verktyg för att utföra sina jobb, kommer vi kunna skapa bättre balans mellan arbete och privatliv”, säger Robin Libscomb, Head of Strategy för Digital Technology Services på Fujitsu EMEIA.