Ny undersökning visar oreda och oenighet i företagsledningar kring IT-säkerhet

VMware släpper idag resultaten från en ny global undersökning som visar på stor oenighet i företagsledningar kring IT-säkerhet. Ett problem som kan få ödesdigra konsekvenser för verksamheter.

Undersökningen är genomförd av The Economist Intelligence Unit (EIU) och bygger på intervjuer med 1100 IT-säkerhetsansvariga varav 554 av respondenterna har en ledningsfunktion.

Bland resultaten framkommer att:

  • IT-säkerhetschefer har cybersäkerhet som ett högt prioriterat område, med bara 5 procent av övriga ledningsfunktionen delar denna prioritering.it-säkerhet
  • Företagsledningen tycker att strategiskt material såsom företagets anseende är viktigast att skydda, medan IT-säkerhetschefer prioriterar data och applikationer.
  • Drygt 30 procent av IT-säkerhetscheferna förväntar sig att drabbas av en större cyberattack inom 90 dagar, vilket bara 12 procent av ledningsgruppsrepresentanterna förväntar sig.
  • Nästan 30 procent av IT-säkerhetscheferna ser en stor ökning av säkerhetsbudgeten de närmaste två åren, vilket bara knappt 10 procent av övriga ledningsfunktioner förutser, trots att de erkänner att ”underfinansierad säkerhet” är den tredje största risken eller sårbarheten för deras företag.

 

Utspel från VMwares VD

Med bakgrund i de nya undersökningsresultaten pratade VMwares VD Pat Gelsinger förra veckan på säkerhetskonferensen RSA, om de problem som IT-säkerhetsområdet står inför idag. Pat Gelsinger påpekar att IT-arkitektoniska utmaningar skapar komplexitet och hämmar säkerhetsavdelningen att göra sitt jobb, vilket är att skydda applikationer och data. Genom att upprätta ett gemensamt ramverk, kan företag anpassa sina policys med innovativa säkerhetslösningar som kan utökas till datacentret och molnet.

  • Det finns en hög grad av innovation i säkerhetsbranschen idag, men vad som behövs är ett organiserat ramverk – en gemensam arkitektur som alla ledande företag kan anpassa sig till, så att säkerheten blir inbyggd i arkitekturen, säger Pat Gelsinger, VD VMware. Genom att ändra dynamiken kring hur vi levererar betrodda tjänster för sårbar arkitektur har IT-säkerhetsbranschen möjlighet att bana ny väg framåt.

 

Post Comment