Ny VD på Enfo BI & Analytics

Efter sex och ett halvt år som VD på Enfo BI & Analytics, tidigare Enfo Pointer AB, lämnar Åsa Landén Ericsson över till Jakob Hartzell, fram tills nu Sverigechef på IBM Analytic Solutions.

jakob-hartzell
Jakob Hartzell

Jakob Hartzell kommer att leda verksamheten i egenskap av Senior Vice President, då Enfos dotterbolag i Sverige förenas i Enfo Sweden, och samarbetet mellan de olika delarna inom koncernen intensifieras.

Under Åsa Landén Ericsons tid har Enfo BI & Analytics växt kraftigt från en omsättning på 67 mkr 2010 till förväntade 112 mkr 2016. Åsa ser fram emot nya operativa ledningsuppdrag framöver och fortsätter även som styrelsearbetare i bland annat Grant Thornton, Almega IT & Telekomföretagen och Svenskt Näringsliv.

– Min del av resan med Enfo BI & Analytics är klar och jag är stolt över vad jag och mina kollegor åstadkommit under min tid. Jag kom in som första externa VD under Bisnodes ägarskap, sålde bolaget till Enfo, integrerade det i Enfo och vi växte både organiskt och via förvärv. Nu är vi en av de lönsammaste delarna av ett av Sveriges ledande IT-bolag. 

Hon fortsätter: 

– Det är en ambitiös och öppen företagskultur djupt präglad av hjälpsamhet som jag lämnar och det är inte utan vemod jag går vidare, säger Åsa. Jag är glad över att mitt arv kommer att förvaltas av en så kompetent och erfaren person som Jakob Hartzell.

Jakob Hartzell är en produkt av Handelshögskolan och har arbetat som managementkonsult, sälj- och finanschef innan han för tretton år sedan gav sig in i Business Intelligence via Cognos och senast IBM.

– Jag ser fram emot att arbeta med ett av Sveriges mest framstående företag inom Business Intelligence och Analytics. Marknaden är nu mer mogen och för våra kunder är det viktigare än någonsin att använda data och analys som en del sina affärsprocesser. Den utvecklingen ser jag fram emot att driva samt se till att vi tar tillvara alla de möjligheter som samarbetet inom Enfokoncernen ger, säger Jakob.

 

Post Comment