Nya och förbättrade säkerhetslösningar från Proofpoint – med människan i centrum

Proofpoint, ett ledande företag inom lösningar för cybersäkerhet och regelefterlevnad med människan i centrum, introducerar idag nya funktioner för att hjälpa att verksamheter världen över ge ett heltäckande skydd för sina medarbetare – var de än befinner sig och hur de än samarbetar.

Nya och förbättrade säkerhetslösningar från Proofpoint – med människan i centrum 1”Människor är alla företags yttre försvarsgräns. Därför sätter vi människan i centrum i våra innovationer, vilket gjort att vi kunnat bryta ny mark inom cybersäkerhetsutmaningar. Data förlorar inte sig själv, bakom finns alltid faktorer som bristande uppmärksamhet, kapade konton eller användare med onda avsikter, vilket betyder att en säkerhetsstrategi med människan i fokus kan lyckas där andra strategier misslyckats.”, säger Ryan Kalember, EVP för cybersäkerhetsstrategi på Proofpoint.

Bland de nya och förbättrade lösningarna finns:

  • People-centricEnterprise DLP Platform: Den nya plattformen för samman  Proofpoints DLP-skydd för molntjänster, e-post och endpoints. Innehåll, användarbeteende och hotuppskattning kombineras och samlas i en helhetslösning för att verksamheter ska kunna identifiera och hantera risker kopplade till obetänksamhet, identitetsstöld eller användare med onda avsikter.
  • Nexus PeopleRisk Explorer: Lösningen ger CIO:er och säkerhetsansvariga möjlighet att identifiera sårbara och osäkra användare och hantera åtkomst i ett gemensamt gränssnitt. Verktyget gör det möjligt att till exempel isolera länkar i mail hos användare som ofta utsätts för attacker och misslyckas i phishing-simul Riskmodelleringen använder maskininlärning och integreras med Proofpoint Nexus hotuppskattning i realtid. Tillgänglig som beta i dag.
  • Proofpoint Cloud App Security Broker (Proofpoint CASB) IaaS ochDLP-funktionalitet:

Under det kommande kvartalet kommer Proofpoint CASB att utöka skyddet för tillgångar, konton och administration för tjänstebaserad infrastruktur (IaaS) genom CSPM-funktionalitet (Cloud Security Posture Management). Användare kan därmed bättre övervaka sin molninfrastruktur för att effektivt hantera hot och motverka dataförlust.

  • EnhancedProofpoint Business Email Compromise (BEC) och Email Account Compromise (EAC) Protection: Under detta kvartal kommer Proofpoint Email Protection att få nya  möjligheter att klassificera olika typer av e-postbedrägerier riktade mot företag, till exempel falska fakturor och lönespecifikationer. Den förbättrade överblicken kring BEC-försök kompletterar funktioner för automatisk karantän och varningssystem för slutanvändare.