Nya roller i den fjärde industriella revolutionen – digitaliseringen

Almedalen är igång. Det är onsdag och hela gårdagen tillbringades på #digitalisera NU, det var IT & Telekomföretagens heldag med tydligt tema.

Många intressanta ämnen avhandlades, på TDC´s pass fokuserades på it-beslutet.

Digitaliseringskommissionen säger: ”Målet för regeringens it-politik är att Sverige ska vara bäst i världen på att tillvarata digitaliseringens möjligheter.”

I en undersökning (källa: TUFT) så har man tittat på hur långt fram olika länder ligger vad gäller digital transformation. Sverige ligger högt i förhållande almedaltill index, men har en jämförelsevis låg förändringstakt. Vad kommer det att innebära för vår konkurrenskraft på kort och lång sikt och vad ska man göra för att driva på en positiv förändring?

Framgång inom digital transformation utgår, enligt MIT Sloan, från att man uppnår balans inom fyra områden: digital backbone (tekniken helt enkelt), operational backbone (interna processer), customer engagement (kundupplevelse) och digital solutions (affärsmodell). Slutsatserna är egentligen att man måste fokusera på kundupplevelse, operativa processer och affärsmodeller och sedan nyttjande av nya tekniska möjligheter för att realisera dessa. Dessutom krävs vision, engagemang, koordinering och tydlig styrning.

Detta kan ju tyckas ganska enkelt och tydligt, men varför har vi då inte nått längre i Sverige? På TDC har under ett par års tid tittat på hur it-besluten fattas, både hos privat och offentlig sektor. Vi kan, likt många andra, konstatera att it-besluten har ändrats markant idag kring hur de fattas, av vem, vilka som påverkar och vem som sitter på budget. Detta gör det såklart mycket mer komplext. Det verkar vara så att en kombination av avsaknad av strategi/vision och kompetens hämmar utvecklingen. Detta kan exemplifieras med följande:

  • Enligt Dagens industri har endast en fjärdedel av svenska företag en digital strategi, och för 50 procent av dem är den strategin dessutom oklar
  • Enligt TNS Sifo anser sig endast en av tre beslutsfattare ha tillräcklig kompetens att hantera it-strategiska frågor
  • Endast tre av fyra it-chefer anser sig ha tillräcklig kompetens

Vad allt fler konstaterar är att nyckeln till framgång ligger i samarbete. När komplexiteten ökar så kan inte en ensam roll (tidigare it-chefen) ta på sig hela ansvaret för transformationen. Många talar om att nyckelrollen i förändringen faktiskt är en kombination av CIO och CMO. Men varför är just dessa två nyckeln till framgång?

Vi genomförde redan 2015 en undersökning tillsammans med TNS Sifo där vi tittade just på de olika befattningarna och deras roller i it-besluten. Det visade sig tydligt att just marknadschefen har ett strategiskt tänk vid it-besluten, det vill säga en viktig roll baserat på ovan. Idag sitter it och marknad ofta väldigt långt ifrån varandra i organisationen, och talar om inte skilda språk så åtminstone olika dialekter. Vid ett seminarium som jag deltog vid (CMO- och CIO Executive Day), så diskuterades just denna fråga. De företag som upplevde att de lyckats i sin digitala förändringsresa visade sig ha genomfört ett antal konkreta åtgärder:

  • Skapat nya roller i organisationen. Inte nödvändigtvis en CDO som ska hantera ”digitalisering” utan snarare teknikroller inom marknad och marknadsroller inom it, det vill säga roller som har till uppgift att ”översätta” och skapa förutsättningar för samarbete.
  • Båda rollerna ska sitta i ledningsgruppen. Att ha dessa frågor på en högre, strategisk nivå är en förutsättning för att lyckas.
  • Ändra organisationen. Vissa hade inte längre en it-avdelning, utan it fanns ute i verksamheten, nära affären, processen och med förståelse för kundbehoven (se ovan om de fyra förutsättningarna). Alternativet kunde också vara att skapa forum för att jobba med gemensamma frågor.
  • Tänka strategiskt på ett innovativt sätt. Kanske inte tänka på att ha en digital strategi, utan mer att ha en strategi i en digital värld?

Det är inte konstigt att digitaliseringen är ett av de hetaste ämnena under årets Almedalsvecka, – oavsett roll. En spännande digital tid ligger framför oss,

Post Comment