Nybildade konsultjätten växer kraftigt!

Assistera Society når milstolpe med 1047 konsulter i uppdrag. Något företaget menar är ett bevis på att Gigekonomin är här för att stanna.

Nybildade konsultjätten växer kraftigt! 1Genom sammanslagningen av Sigma Society och Assistera skapades en ny konsultjätte i Sverige under sommaren 2017. Det nya bolaget växer mycket snabbt, vilket är ett bevis på att uppköpet genererat mervärde för såväl kunder som konsulter. Sammantaget har bolaget ökat antalet konsulter i uppdrag med 20 procent sedan sammanslagningen i juni.

     Genom sammanslagningen har vi lyckats öka vår leveransförmåga markant vilket i sin tur genererar fler affärer. Vi visste att det här skulle bli en succé, men det har faktiskt gått ännu snabbare och bättre än väntat under sensommaren och hösten, säger Thomas Goréus, VD Assistera Society.

Assistera Society är verksamma inom en marknad som ofta refereras till som nya tidens ekonomi eller ”gigekonomi”. Ett område som är på mycket stark frammarsch. Enligt Tillväxtverket kan 15% av svenskarna tänka sig arbeta med frilansuppdrag och 9% av befolkningen är redan egenföretagare, en ökning med 700% mellan 2011 och 2016. Detta är ett tydligt tecken på trenden att allt fler väljer att arbeta genom eget företag.

 Vi har över 20 års erfarenhet av att hantera konsultuppdrag där de bästa konsulterna samverkar med varandra gentemot kunden. Det gör oss mycket väl rustade att hantera och möta upp det allt större intresset från såväl konsulterna som kunderna vad gäller Gig-ekonomin. Något som också är särskilt intressant inom just IT och R&D där vi är specialiserade, säger Thomas Goreus, VD på Assistera Society.

I oktober passerade det nybildade Assistera Society en milstolpe genom att ha fler än 1000 anslutna konsulter i uppdrag. Företaget har också sett en bra tillväxt på nya konsulter som anslutit sig till nätverket. Totalt är idag runt 7000 konsulter anslutna.

     Utvecklingen ser mycket lovande ut. Det är en ständig ström av nya affärer och vi ser att intresset för våra tjänster ökar stadigt. Genom att fokusera ytterligare på att alltid kunna erbjuda de bästa talangerna ska vi se till att ta Assistera Society till en helt ny nivå. Vi är otroligt stolta för den snabba utvecklingen och tacksamma för alla konsulter och konsultbolag som ansluter sig till oss, säger Jeanette Rumenius, vice VD på Assistera Society.