Nytt EU-direktiv ska gynna mindre leverantörer –

EU vill få bort den hårda prisfokuseringen vid offentliga upphandlingar. Det är en av anledningarna till ett nytt direktiv som också ska förenkla anbudsprocessen.

EU-parlamentetDen 15 januari antogs ett nytt EU-direktiv kring offentlig upphandling. Med direktivet vill man komma bort från det ensidiga fokuset på pris i upphandlingar, och även gynna konkurrensen. En av de övergripande största skillnaderna är att den upphandlande myndigheten ska välja det anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga. Det behöver alltså inte vara anbudet med det lägsta priset, som idag.

Tanken är att myndigheten ska ta hänsyn till sociala och miljömässiga aspekter. Även sådant som innovation och totalkostnad över hela avtalstiden ska räknas in.

– De nya kriterierna kommer att få slut på det lägsta prisets diktatur och återigen sätta kvaliteten i fokus, förklarade Marc Tarabella, som har lett arbetat med det nya direktivet, i ett pressmeddelande.

Richard Ritheim, System Technologies.
Richard Ritheim, System Technologies.

Rickard Rithem, delägare på System Technologies i Nässjö, tror att de nya reglerna kan gynna lokala leverantörer.

– För en kommun kan det ju löna sig att anlita ett lokalt bolag, som då får mer jobb och kan skapa flera arbetstillfällen, berättade han för IT-Kanalen tidigare i veckan.

Uldall Rikke på Europaparlamentes presstjänst bekräftar att det är en rimlig tolkning. Men hon är noga med att understryka att geografisk belägenhet inte kan användas som kriterium och påminner om att det övergripande syftet med de nya reglerna är att öka förutsättningarna för sund konkurrens.

De nya reglerna ska också gynna mindre bolag genom en förenklad anbudsprocess som inbegriper ett standardiserat EU-dokument för upphandling. Detta väntas minska den administrativa bördan för företagen med mer än 80 procent, enligt kommissionens beräkningar.

Thomas Idermark, vd SKL Kommentus Inköpscentral
Thomas Idermark, vd SKL Kommentus Inköpscentral.

Men Thomas Idermark, vd på SKL Kommentus Inköpscentral, tror inte att det nya direktivet kommer att få särskilt stor betydelse i det avseendet. Han menar att små och lokala aktörer redan idag har bra möjligheter att vinna mot större aktörer.

– Det beror som i så många andra sammanhang vem som sitter bakom spakarna hos den upphandlande myndigheten, hur man utformar upphandlingen. Det går ju att använda krav om inställelsetider och liknande för att ge lokala aktörer en större möjlighet att kunna lägga konkurrenskraftiga anbud, säger han.

EU-länderna har två år på sig att implementera det nya direktivet.

Läs mer

Lokal närvaro gav dem avtalet – Atea, Dustin föll bort

Post Comment