Nytt scenario stärker förväntningarna på tillväxt inom edge computing – upp till 400 % fram till 2025

Edge computing var fortfarande ett relativt okänt fenomen för bara fem år sen.

Nytt scenario stärker förväntningarna på tillväxt inom edge computing – upp till 400 % fram till 2025 1
Daniel Breum, försäljningsdirektör för Norden och Beleux på Vertiv

Nu upplever området en stark ökning. Tillväxten som Internet of Things (IoT) och cloud har upplevt och fortsätter att uppleva är redan känd. Men konsekvenserna av den digitala transformationen – som just nu tilltar ännu snabbare på grund av de pågående förändringar runt om i världen – är att edge computing colocation blir allt viktigare.

Vertiv har nyligen följt upp den undersökning de gjorde för fem år sen, då de samlade hundra yrkesproffs inom datacenter, för att se om deras uppfattning om framtiden för data center nu har hunnit förändras.

”Gruppens mål var att slå fast vilka förväntningar som gällde för 2025. Faktum var att edge computing inte fanns med bland svaren vid den tidpunkten. Men då Vertive nu upplever hur edge computing växter så starkt beslöt vi att gå tillbaka till gruppen fråga om deras förväntningar för 2025 nu. Skillnaden i svaren vara signifikanta. Över hälften förväntar sig att edge växer med 100% från och med nu fram till 2025. En femtedel förväntar sig till och med en ökning på 400% eller mer”, säger Daniel Breum, försäljningsdirektör för Norden och Beleux på Vertiv.

Alla slutanvändare och företag är dock ännu inte helt medvetna om skillnaden mellan edge computing och cloud computing. En enkel förklaring är att med cloud computing köper användarna kapacitet från en molnleverantör. Denna leverantör tillhandahåller vanligtvis kapacitet för drift av datacentra. Dessa centra befinner sig ofta långt ifrån slutanvändaren.

Den fördröjning (latency) som uppstår genom det fysiska avståndet är vanligen försumbar. I vissa fall är den dock extremt viktig och varje millisekund räknas då. Detta är tillämpbart för vissa IoT-applikationer och självkörande bilar, så man väljer i dessa fall att flytta kapaciteten till nätverkets ”kant”, därav edge computing.

Tillväxt innebär att nya möjligheter uppstår eftersom lokalt, moln och edge kommer att samexistera i en ny balanserad form. Detta kräver också ny insikt från rådgivare och leverantörer.

“Kunder kan och bör förvänta sig mer från sina leverantörer. Dessa behöver vara kapabla att relatera till och ge råd om optimisering inom den senaste utvecklingen och trenderna. Utvecklingen går snabbt och vi har nyligen sett hur fler människor måste jobba hemifrån, med ökad belastning på nätverken och andra it-resurser som följd, likväl som behovet av nya lösningar och uppgraderingar”, säger Daniel Breum.

Detta betyder också att all innovation relaterad till mjukvara, kylning, energi, IT-management och fjärrövervakning nu måste bli ännu mer relevant. Det är därför bättre att kliva framåt på dessa områden redan nu, än att vänta på att de nya förändringarna i vårt arbetsliv och vardag slår igenom. För alla indikationer visar att världen av idag och i framtiden högst sannolikt inte kommer påminna något om hur vi minns den från 2019.