IT-Kanalen på plats när SAP invigde centrum för digital transformation

SAP välkomnar alla att komma och utöva Design thinking

Det var pompa och ståt på invigningen av fina och för ändamålet inredda lokaler i Nordhavn i SAPs lokaler i IT-Kanalen på plats när SAP invigde centrum för digital transformation 1norra Köpenhamn. Ingen mindre än Brian Mikkelsen, Minister for Industry, Business & Financial Affairs i Danmarks regering kom dit och tryckte på knappen så att orden “Now open” framträdde på den stora bildskärmen på väggen bakom honom. Han talade också och berättade om Danmarks planer på det digitala området.

SAP Experience Center Copenhagen har redan haft ett antal kunder som provat att jobba där, ett tiotal grupper i olika storlekar.

Det är bra, säger Thomas Madsen som är chef för centret, för det betyder att han är säker på att centret fungerar. Trots det kommer de närmaste två till tre månaderna att bli utmanande eftersom allt ska komma på plats. Det kan bli lika utmanande som de två månaderna inför invigningen. Det kommer att finnas mycket att fixa tills allt verkligen sitter. Thomas förutser att man kan få problem i inledningen exempelvis med att få alla monitorer att fungera, men hur centret ska fungera på det stora hela är helt klart.

Alla välkomna

Centret vänder sig till nordiska företag, styrelser och beslutsfattare. Också studenter är välkomna om de exempelvis samarbetar med något företag.

-Jag känner mig säker på att konceptet fungerar och vi kommer att hålla oss till fyra teman; att inspirera, att komma med idéer, att innovera och illustrera (inspire, ideate, innovate och illustrate).

På centret kommer besökaren att få lära känna den nya teknologi som finns på marknaden och inte bara teknologi från SAP utan också från andra leverantörer. Den viktigaste frågan är vilken data som kan användas i affärsprocesser.

SAPs produkter (system) finns överallt och har någon slags beröring med hela 75 procent av alla transaktioner mellan företag i hela världen. Därför känner SAP en skyldighet att ta hand om frågan hur användare, kunder och andra jobbar vidare med digitaliseringen.

Alla företag är olika men det här centret blir en plats där man kan samarbeta och hitta fram till rätt områden för förbättringar. Här kan man testa idéer och se hur de kommer att fungera.

Många innovationer idag resulterar i någon form av användargränssnitt. Man kan alltid bygga en mock-up men om idén är mer komplex ock innebär att själva affärsidén förändras, och kanske också marknadsplanen, då krävs det mer. “Garaget”, ett av rummen som också beskrivs som ett Maker space, med sin utrustning kommer att komma väl till nytta. Man kan använda fysiska modeller för att åskådliggöra förändringar så att man förstår.

En viktig sak blir nämligen hur man kan introducera nyheten i sin organisation. Det handlar både om människor och hur de arbetar tillsammans och hur IT-systemen fungerar.

-Vi kan visa från ett IT-perspektiv hur något kan fungera och om företaget har en organisation som är lätt att förstå kan vi ta med den förändringen också, säger Thomas. Vi utgår från ett användarperspektiv.

Oktober är nästan fullbokat på centret och november till hälften, säger Thomas. Han vill att så många kunder som möjligt kommer och genom att jobba med många olika organisationer så bygger centret också sin egen expertis.

-Vi fokuserar på design-thinking och är ett mjukvaruföretag. Det betyder att i slutänden kan vi hjälpa dem att ta fram nya affärsprocesser men om de vill ha ytterligare hjälp efteråt så måste de använda system från SAP, säger Thomas. Något annat blir svårt. Men, när det gäller att kläcka idéer så välkomnar centret alla, även om de inte är SAP-kunder. Vi har nytta av det ändå för alla kan bidra till att främja den allmänna digitala förändringen.

Thomas har jobbat på SAP i nio år och kan SAPs innovationsmjukvara. Han har arbetat med många kunder och tillsammans med dem tagit fram lösningar i snabba cykler. Thomas är bra på innovation ur ett mjukvaru-perspektiv. Under de senaste tre åren har han dessutom jobbat som företagsarkitekt. SAP-kunder har fått hjälp att planera både för förändrade affärer och IT-landskap. Det finns exempelvis stora konsumentvaruföretag som behöver guidas in i framtiden. Eftersom de redan har SAPs system så kan de få veta hur de kan utveckla dem hos sig själva i framtiden. När och hur ska man införa nya lösningar? Allt utifrån ett affärsperspektiv.

Thomas nämner också företag som alltid sålt sina produkter via återförsäljare i andras affärer och som vill börja sälja själva direkt till slutkund. Det är en stor förändring som kräver kunskap och planering. En så stor förändring i affärsmodellen kräver stora förändringar av företagets IT-landskap.

Prova ett digitalt sammanträdesrum

IT-Kanalen möter också Jesper Schleimann som är nordisk CTO på SAP.

-Det är mycket snack om digitalisering. Jag pratar också, så vi behöver verkligen en plats där vi kan göra den begriplig på ett handgripligt sätt. Där vi kan visa hur det fungerar, säger Jesper.  

Centret kommer att fungera på många olika sätt. Det kommer att ge inspiration eftersom man kan se digitaliseringen “live”.

-I det här digitala sammanträdesrummet där vi sitter nu till exempel. Här kan man se hur ett normalt digitalt sammanträdesrum kan se ut? Hur skulle det fungera med stöd av teknik som visar i realtid informationsflödet genom ditt företag och dessutom ger möjlighet att göra simuleringar och hämta kunskap som innebär att man slipper gissa.

Jesper berättar vidare att man kan jobba med “real live situations” och hålla utbildning. Man kan jobba med visuell “machine learning”

Man kan också introducera konceptet “digital twin”. Hur skulle man kunna använda en sådan för att låta information flöda fritt i försörjningskedjan?

-I slutänden kan man till och med skapa nya affärsmodeller, säger Jesper.

-Inte nog med det. I tillägg tar vi exakt den information vi fått fram och skapar ett modernt fabriksflöde. Vi tänker alltså också tillsammans här på centret på hur moderna fabriksflöden kan fungera. Man frågar sig vad det är man tillverkar i en modern fabrik? Du bygger sedan vidare så att du förstår sammanhangen.

-Du har idéer och förbättrar dessa och utvecklar koncept, säger Jesper. Koncepten blir till lösningar som förbättrar livet för affärsfolk.

Vi ger stöd till den processen, hela vägen från “the art of the possible” som man visar med exponentiell teknik. Det som förr var omöjligt är nu möjligt, sammanfattar Jesper. Man kan använda artificiell intelligens, visuell maskininlärning, blockkedjor och stordata. Dessa går att kombinera med traditionell IT, end-to-end.

-Vi kan sedan exempelvis sätta människor i ett “Design Thinking room” där de fritt kan dela idéer.

Man kan gå vidare och teckna ner idéerna, kanske på ett blädderblock på papper, och ta dem vidare till en prototyp. SAP har ett verktyg för att bygga prototyper (“Build Tool”). Man kan börja med en “low-fidelity prototype”. Man gör något snabbt av bilder och skärmdumpar som man kopplar ihop. Sedan ser man hur det blev och jobbar exempelvis med “heat maps”. Långsamt, förklarar Jesper, kan man gå från idé hela vägen till en “high-fidelity prototype”, alltså en riktig digital prototyp där man använder den senaste teknologin.

Därefter kan man gå vidare till centrets garage, “maker space”, för at bygga en fysisk modell som visar hur lösningen fungerar i sitt sammanhang.

-Säg exempelvis att du skapar en app som förbättrar för en person som jobbar på fabriksgolvet. Med en liten modell kan man visa hur fabriken anpassas till den nya appens funktioner, säger Jesper. Att ta fram modeller är jättebra för att öka förståelsen har vi upptäckt. Det påverkar slutligen hur man snabbt kan ta till sig och införa en nyhet som en sådan app.

Jesper berättar också att SAP själva använder och helt och hållet själva anammat de metoder som ska användas på centret. De använder dem också redan med kunderna. Man tänker inte bara på vad som är tekniskt möjligt och vad som är affärsmässigt genomförbart utan lägger till också hur mycket man önskar sig en sådan utveckling. Om man har en lösning som man verkligen vill använda i tillägg till det andra, då har man möjlighet att skapa en förändring som är varaktig.

Processen “Design thinking” börjar med skapandet av idéer och mynnar ut i att man lär sig “i en slinga”. Det är element som SAP utarbetat tillsammans med Stanforduniversitetet i USA. Man startade gemensamt D.School 2008 som sedan dess fokuserar på just “Design thinking”. Hasso-Plattner-Institut på Stanford har också varit inblandade.

SAP har dessutom så kallade App Houses runt om i världen. Det är små ställen där företag och organisationer utarbeta koncept. Sedan kan de kanske ta med dem hem till sin egen organisation. Det är förhoppningen.

SKF har fått nya insikter

IT-Kanalen mötte också Mikael Björk från svenska SAP-kunden SKF. Han är Project Lead på programmet Unite på SKF och var en av föredragshållarna under invigningen. Han pratade om Delivering innovation by involving real end-users.

Han tror att SKF på sikt kommer att ta ner några team för att jobba på det nya centret i Köpenhamn. Att använda centret låter helt klart intressant.

Mikael berättar att de redan jobbat med SAP på samma sätt som man ska jobba på det nya centret. I samband med det plockade man ut ett eget rum som man använde tillfälligt och gjorde arbetet. Sedan besökte några team-medlemmar  ett annat av SAPs centra utanför Heidelberg. Där har man ungefär samma upplägg som i Köpenhamn.

-Det som intresserar mig och som kan vara intressant för de slags uppgifter som vi står inför på SKF är dels möjligheten att komma ut till ett annat ställe och ifrån sin vanliga vardag, bara det är viktigt men går ju att uppnå på en mängd andra sätt. Men, här inne är ju en hel del redan tänkt innan du kommer hit. Det betyder att du får en kortare startsträcka, säger Mikael.

-Man får antagligen ett antal impulser som man inte får om man åker ut till ett tomt rum, så att säga. Det är väl det som skulle vara intressant ur vårt perspektiv.

Mikael berättar att SKF-sfären håller på att byta ut sina IT-system och att det leder till nya och oväntade utmaningar.

-Vi har ett specifikt problem just nu med att få upp effektivitet och förståelse, säger han. Det gäller både produktivitet på det som är implementerat men också i att att samma system ska införas och fås att fungera på en mängd ytterligare fabriker.

-Vi måste förenkla för att kunna bli mer effektiva i implementationsfaserna. Utmaningen är att det är så komplext, både ur ett IT-perspektiv och när det gäller de individer som ska använda systemen. Vi behövde hitta ett sätt att väga ihop det här och komma fram till vad vi behövde göra. Då använde SKF “Design thinking” som approach.

Man samlade ihop dem som hade värdefulla insikter och fick dem att samarbeta. Det visade sig vara effektivt.

-Vi fick insikter som vi inte fått annars, säger Mikael. Kraften i det vi gör nu är kopplad till dessa insikter.  Vi har också sparat tid och pengar.

-Vi lärde oss hur vi kan ta oss an sådana här komplexa problem i framtiden.

En bra sak är att SKF lyckats väl med att förklara för alla och få dem att förstå varför man digitaliserar, en god grund att stå på förstås.

Gott kaffe till besökarna

SAP Experience Center Copenhagen sponsras av Apple, Hewlett Packard Enterprise, Intel och Nespresso. Den som är intresserad av att inleda ett samarbete med SAP kan besöka sidan www.sap.com/leonardo. Leonardo är SAPs system för digital innovation.