IT- och telekomföretagen ser ljust på framtiden

Bland landets IT- och telekomföretag uppger 78 procent att det ekonomiska läget är tillfredsställande eller bra. Samtidigt är optimismen stor kring utvecklingen framåt.

IT- och telekomföretagen ser ljust på framtiden 1
Staffan Bjurulf

27 procent tror på en bättre utveckling kommande halvår och endast 3 procent på sämre. Det framgår i Sveriges Ingenjörers senaste Innovations- och konjunkturrapport.

  • Vår analys visar att efterfrågan från industrin ökar på dataanalys av kundbehov, vilket innebär stor potential för IT- och telekomföretag. Industrin efterfrågar också nya digitala

verktyg inom produktutveckling och för att skapa nya affärsmodeller säger Staffan Bjurulf, näringspolitisk expert på Sveriges Ingenjörer.

Undersökningen bygger på enkätsvar från förtroendevalda på landets ingenjörstäta företag. Resultatet visar även att en konsekvens av de goda tiderna är en ökad arbetsbelastning. Bland tjänstemännen inom branschområdet IT- och Telekomföretagen upplever 48 procent en alltför hög arbetsbörda.

Rapporten tar även upp branschens aktiviteter inom forskning och innovation (FoI). Här uppvisar IT och telekomföretagen en hög aktivitetsgrad – två tredjedelar jobbar aktivt inom området.

  • Tre fjärdedelar arbetar aktivt i stor utsträckning med att utveckla kunskap om slutkundernas behov och hälften av företagen fokuserar på att skapa nya tjänsteerbjudanden. Det understryker hur affärsstrategiskt prioriterat FoI är för branschen, avslutar Staffan Bjurulf.

Sammanfattning av läget för branschområdet IT- och Telekomföretagen i Innovations- och konjunkturrapporten från Sveriges Ingenjörer mars 2017

Konjunkturen

  • 78% av de svarande säger sig ha en tillfredsställande eller god ekonomisk situation
  • 27% av de svarande bedömer att det blir ännu bättre kommande halvår
  • 3%  de svarande tror att det blir sämre
  • En sjättedel de svarande uppger att man nyanställt de senaste sex månaderna

Innovationskapaciteten  

  • Ca 2 av 3 företag bedriver eget forsknings- och innovationsarbete
  • 1 av 3 företag anser att tillgång på kompetent arbetskraft är ett hinder för FoI-arbetet
  • 3 av 4 företag uppger att man i stor utsträckning jobbar med att utveckla kunskap om slutkundens behov
  • 1 av 2 företag prioriterar att skapa nya tjänsteerbjudanden av sin FoI