Office IT Partner gläds åt miljardavtal

Mia Irborg, vd Office IT Partner.
Mia Irborg, vd Office IT Partner.

Office IT Partner är en av sex leverantörer som valts ut i SKL Kommentus Inköpscentrals ramavtalsupphandling för programvaror, “Programvaror och programvaror som molntjänster 2014”.

De fanns även med på det förra motsvarande avtalet men vd Mia Irborg konstaterar att denna version passar dem än bättre, då man lagt till mjukvara som tjänst. “Det är ett sedan länge prioriterat område inom kedjan”, kommenterar hon.

Hela avtalet beräknas vara värt 1,12 miljarder kronor och löper under som mest fyra år.

De övriga leverantörerna som ligger med i avtalet är Atea, Crayon, Dustin, Fujitsu och Insight Solutions.

Pressmeddelande från Office IT Partner

I SKL Kommentus Inköpscentral AB nya upphandling ”Programvaror och programvaror som molntjänster 2014” är Office IT-Partner en av de utvalda leverantörerna. Office IT-Partner har sedan ”Programvaror 2013” varit leverantör till SKL Kommentus Inköpscentral AB och får alltså via denna upphandling förnyat förtroende i ytterligare minst två år.

– Det är mycket glädjande att vi får nytt förtroende att levererar till SKL Kommentus Inköpscentral AB. Det nya avtalet är dessutom väldigt spännande då man valt att hänga på även programvaror som molntjänster vilket passar oss perfekt. Molntjänster är ju sedan länge ett prioriterat område inom kedjan och ligger helt rätt i tiden säger Mia Irborg, VD Office IT-Partner i Sverige.

Ramavtalet omfattar programvaror inom följande områden:

Kontorsstöd, informationsförsörjning, operativsystem, säkerhetsprogramvara, driftstödsprogramvara, tillgångshantering (asset management), mellanprogramvara (middleware) samt databas.

Ramavtalet omfattar följande tjänster:

Licenshantering (software asset management), installationstjänster, anpassnings- och konfigurationstjänster samt underhållsavtal.

Det nya avtalet gäller från och med 2015-06-01 och två år framåt med option på förlängning 1 plus 1 år, maximalt kan det alltså bli fyra år. Värdet på hela avtalet uppskattas till 1.12 miljarder svenska kronor.

 

Post Comment