Office IT-Partner Nyköping stärker ägarbilden och nyrekryterar

Office IT-Partner i Nyköping grundades 1992 och har sedan dess varit ett stabilt bolag med långsiktigt perspektiv och samma ägarbild.

För att ytterligare framtidssäkra företagets kapacitet och hantera kommande generationsskifte får bolaget från och med måndag den 2 maj nya ägare som kommer att stärka Office IT-Partners position på marknaden.

De nya ägarna är Office IT-Partner Dalarna, Office IT-Partner Jönköping, Office IT-Partner Stockholm Solna samtOITP Nyköping ägare lokalt ägande i form av Johan Bark (drift- och konsultchef), Niclas Österlund, (försäljningschef) och tidigare ägare Anders Strömsten (vd) från Office IT-Partner i Nyköping. Tillsammans represe
nterar de nya ägarna en enorm kompetens inom IT-området med över 100 medarbetare som kan stötta befintliga och nya kunder på bästa sätt både nu och i framtiden.

  • Vi är övertygade om att vi kommer att kunna komplettera varandra, dela resurser och kompetens, och genom det utveckla och tillföra positiva mervärden för både existerande och nya kunder. Vi har alla en gemensam syn som grundar sig i Office IT-Partnerkedjans värderingar och struktur, och vi kommer att kunna växa mer tillsammans än var för sig, säger Peter Thomassen, ny delägare och styrelseordförande. 

Office IT-Partner Nyköping kommer även i fortsättning vara ett fristående lokalt bolag och verka för den lokala utvecklingen av både regionen och dess företagare. Vd och tidigare ägare till Office IT-Partner Nyköping, Anders Strömsten, kommer fortsätta som delägare och ansvarig för verksamheten i Nyköping.

  • De olika kontoren kompletterar varandra kompetensmässigt, och för personalen på Office IT-Partner i Nyköping kommer ägarförändringen att innebära stora utvecklingsmöjligheter. Samtidigt kommer det att uppstå ett behov av nyrekryteringar av bland annat teknikkonsulter och systemutvecklare i nära framtid, säger Anders Strömsten, vd.

Post Comment