OhlanderGruppen utvecklar intranät för SOLReneriet.

OhlanderGruppen utvecklar nytt intranät för 800 användare inom SOLReneriet, plattformen anpassas helt efter SOLReneriet:s krav och önskemål.

Intranätet kommer användas dagligen av 800 användare inom koncernen, där användarna loggar in via sin arbetsplats alternativt via mobil enhet. logo_mini

Intranätet blir en mycket viktig del i SOLReneriets interna informationsflöde, där koncernen idag hanterar denna information till stor del manuellt. Vi levererar systemet som tjänst inkl. underhåll och löpande support där debiteringen sker per användare, vilket blir kostnadseffektivt och gör det enkelt att budgetera, säger Jörgen Lindblom, Affärsområdeschef OhlanderGruppen. Driftstart och leverans planeras till 1 oktober i år.

Genom intranätet kommer vi att hålla all personal informerade om händelser, nyheter etc. Dessutom kommer det finnas ett digitalt arkiv där vi kan samla alla mallar, dokument etc. på ett och samma ställe och dessutom ha möjlighet att få fram användarstatistik säger Ingrid Rosander som är VD för SOLReneriet.

Post Comment