Olivera G, personalchef: ”Vi är tacksamma över att ha många människor med så stort engagemang”
Hem Kvinnor på Kanalen Olivera personalchef: ”Vi är tacksamma över att ha många människor med så stort engagemang”

Olivera personalchef: ”Vi är tacksamma över att ha många människor med så stort engagemang”

Publicerat av: Redaktionen

Att vara en del av Seavus är att vara en del av ett företag som inte bara bryr sig om att leverera uppdrag, utan även de arbets- och livsrelaterade aspekterna hos de anställda.

De har dessutom friheten att anpassa sina förpliktelser på jobbet med sina privatliv, med vetskapen att de tillhör en stor, stödjande internationell familj. Vikten av personalresurser är något vi idag har diskuterat med Olivera Gegovska, personalchef på Seavus.

How did Seavus managed through the pandemics of 2020, both in terms of financial results and in terms of the working conditions – switching to remote work as well as managing relations with the employees and clients?

År 2020 var en utmaning för oss, precis som för många andra företag. Inledningsvis skrämdes vi av oförutsägbarheten, av vad det skulle betyda för utvecklingen i den nära framtiden, både för oss och på en global skala. Världen förändrades snabbt i sätten vi kommunicerade, planerade våra uppdrag, träffade våra kunder och kollegor, såväl som i hur vi gjorde affärer i största allmänhet. Än mer så när säkerheten och hälsan hos vår värdefulla personal och människorna runt om i världen hotades. Vi tvekade inte i att säkerställa tryggheten för och att skydda vår högsta prioritet, och utlyste omedelbart hemarbete som en företagsstandard på gruppnivå.

Bytet till fjärrarbete gick väldigt smidigt för oss eftersom detta arbetssätt inte var nytt för oss – vi har skött affärsförehavanden på det sättet flera år innan pandemin. All nödvändig utrustning, processer, standarder och verktyg som möjliggör denna typ av arbete var sedan länge redan upprättade. Trots katastroferna i världen var 2020 fortfarande det bästa året för oss vad gäller affärsmöjligheter. Utöver allt detta var 2020 även väldigt fördelaktigt för oss när det kommer till nya milstolpar. Seavus blev en del av Aricoma Group – det största IT-holdingbolaget i Tjeckien och en del av Karel Komareks KKCG.

Vi pratar lite om företagskulturen. Konceptet med balans av arbete och liv är till exempel av stor betydelse idag. Är det en del av Seavus företagskultur och arbetssätt?

Alltid. Våra anställdas välmående är av stor vikt för oss eftersom det även är en vital del av vår företagskultur sedan långt innan pandemin. Det är så det ser ut även idag. Balansen mellan arbete och liv är ett koncept vårt företag ämnar stärka med ett positivt organisationsklimat och atmosfär på alla nivåer i företaget. Genom att tillhandahålla bra arbetsvillkor möjliggör vi etableringen av en hälsosam, motiverande miljö som både kvarhåller och drar till sig talang. Våra förmånspaket är dessutom riktade mot förbättring av de anställdas livskvalitet, balans, kontakter, band och fysiska samt psykiska välmående. Av de stora sociala och hälsorelaterade förmåner vi erbjuder alla våra anställda kan vi nämna följande: flextid; fjärrarbete; sportcenter (gym) på jobbet, gå- och löpband eller sportutrustning på kontoret; yoga- och aerobicspass online; sportkuponger; deltagande i stora maraton i alla regioner; ligor i fotboll och futsal; basketturneringar; volleybollturneringar; bordtennisturneringar; etc. Under pandemin har vi dessutom proaktivt skapat en anpassad plattform för välmående.

Att ha en specifik plats med ämnen online, presentationer, träningsprogram, digitalt videomaterial, användbara webbplatser, appar, podcasts, aktiviteter och mycket mer låter oss hjälpa med: det fysiska, fysiologiska och psykiska välmåendet, support och rådgivning till alla våra anställda. Kategorierna vi inkluderar på denna sida är följande: stress, ångest och motståndskraft; familj, barn och relationer; produktivitet och prestationsförmåga; hälsosam livsstil, träning och kroppsmedvetenhet; mindfulness och meditation; professionell psykologisk hjälptelefon; såväl som socialt, underhållning och konst. Avslutningsvis är inslagen i vårt företagsliv som älskas av många anställda de sociala evenemangen, sammankomsterna, mötena och festerna, både fysiska och virtuella.

Vilket möjligheter för karriärsutveckling värnar Seavus om?

När det kommer till karriärmöjligheter satsar vårt företag fullt ut på att åstadkomma konstant avancemang, tillväxt och utomordentlighet för de anställda. Detta engagemang har pågått i över tio år och gett upphov till designen av en rad olika utbildnings- och utvecklingsmöjligheter, vilket i sin tur resulterat i kontinuerlig kunskapsexpansion och kompetensutveckling. Syftet med denna process är att definiera en standardiserad uppsättning åtgärder hos både ledningen och personalavdelning på företaget, för att på så sätt stärka kunskapen och expertisen som våra anställda besitter. Seavus designar sina mångsidiga utbildningsprogram baserat på en utvärdering av det allmänna behovet av företagsutbildning, målgruppen, kundens krav såväl som planeringen och den framtida utvecklingen av företagets strategiska tillvägagångssätt.

Med hänsyn till alla dessa aspekter och kraven på synergi inom både tekniska och mjuka färdigheter, investerar vårt företag i en rad olika konferenser, utbildningar, workshops och certifieringar från externa utbildningsleverantörer; såväl som skräddarsydda, interna utbildningsprogram och team building med egna utbildare och värdar, i syfte att möta utbildnings- och utvecklingsbehoven på alla nivåer i företaget.

Vilka typer av utbildning erbjuder Seavus?

Vår hängivelse till utbildning och karriärsutveckling börjar med initieringen i Seavus. Nya anställda i vårt företag genomgår det grundläggande onboarding-programmet – för alla nya anställda – och det avancerade onboarding-programmet – för chefspositioner – som ger dem den viktigaste informationen angående hur vi gör saker internt samt hur vi kommunicerar, korresponderar, planerar vårt arbete, arbetar i team, tar beslut, löser svåra situationer, bibehåller vår företagskultur och hanterar interna processer samt procedurer. Utöver detta organiserar vi en rad olika digitala utbildningar, tillgängliga som nya och påminnelsekurser, som är tillgängliga i enlighet med de anställdas behov.

Angående teknologirelaterad karriärsutveckling erbjuder vårt företag en rad olika utbildningar och utvecklings-event i Microsoft-teknologier, .NET, Embedded C, C++, C#, Java, Linux, Cisco, Front End, Oracle, Kvalitetssäkring, DBA, Azzure, Magento, Projekthantering etc. Vidare erbjuder företaget utbildning och program i mjuka färdigheter, inklusive kommunikationsförmågor, tidshantering, arbete i team, säkerhet och miljömedvetenhet, ansvar, skrivförmågor, affärsetikett och etik, presentationsförmågor, mentorskap, prestationshantering, utbildning av utbildare, förhandlingskunskaper, inflytande, konflikthantering, beslutsfattande, hantering av förändring, motståndskraft såväl som långsiktiga kurser i engelska, program för säljutbildning, chefs- och ledarskapsutbildning för seniora positioner och chefspositioner etc.

Vi investerar inte bara i utbildning och karriärsutveckling för anställda, utan även i den överväldigande majoriteten av våra externa kandidater och studenter genom att organisera specialiserade event i form av: hackaton, föreläsningar om kodning, teknologiutmaningar, talangprogram och samarbeten med fakulteter och läroinstitut på annat håll. Vårt engagemang för djup karriärsutveckling på alla nivåer i vårt företag kan även ses i upprättandet av vårt utbildnings- och utvecklingscenter, som heter Seavus Educational and Development Center (SEDC), vilket gjordes för många år sedan. Det är ett kommersiellt utbildnings- och certifieringscenter som erbjuder certifiering i Prometric, Pearson VUE, Certiport och ECDL, och tillhandahåller även olika kommersiella IT- och företagskurser samt akademier till allmänheten.

Hur ser framtiden ut inom Seavus arbetssätt? Hur länge kommer ni att jobba på avstånd?

Covid-pandemin har under de senaste två åren verkligen drivit hem behovet av förändring mot virtualisering. Konceptet med fjärrarbete fungerar bara om engagemanget, hängivelsen, ansvaret, ansvarigheten och tilliten hos alla slutpunkter som är involverade i affärsprocessen är i linje med varandra. Med tanke på att vår dagliga kommunikation i och mellan team i vårt företag under lång tid har baserats på hängivelse, professionalism, engagemang, transparens och pålitlighet hos de anställda – som jag nämnde tidigare – kan vi få resultat, nå våra milstolpar och leverera uppdrag utan problem och med andan: ”ge oss bara ert engagemang och kundkrav så tar vi hand om det”. Vi är väldigt tacksamma och beundrar verkligen att det finns så många personer med den nivån av engagemang och professionalism i vårt företag. För att utvärdera de anställdas framtidsvision för de ändrade affärsförutsättningarna och majoritetens preferenser när det kommer till arbetsmiljön, genomför vi regelbundet undersökningar på företagsnivå. Resultaten från dessa undersökningar visar att runt 70 % av de anställda lutar mot att fortsätta jobba på avstånd inom en nära framtid. Så i dagsläget fortsätter vi garanterat med det globala fjärrarbetet, åtminstone fram till slutet av 2021.

Vad gäller nästa kalenderår kommer arbetssättet att skilja sig för varje organisation. Vi kommer garanterat välja en hybridmodell med både kontors- och fjärrarbete beroende på expertisbehov, kundernas behov, nödvändigheten för samarbete och uppdragens natur, eftersom det inte finns en lösning som passar alla. Det beror till stor del på affärskraven och funktionerna hos olika jobbpositioner inom vår organisationsstruktur. I dagsläget diskuterar vi sätten att stödja denna nya hybridmodell för arbete med vår ledning, eftersom permanenta förändringar även kräver stora ledarskapsförmågor. En av planerna för framtiden är till exempel ett omdesignat, nytt och fräscht utseende för våra kontorsutrymmen, för att omvandla dem till öppna samarbetsplatser som kan stödja detta nya hybridsätt att arbeta.

Vad innefattar Seavus-livet? Hur påverkar det dig personligen?

Att ha varit en del av Seavus i över 15 år är en prestation och en milstolpe i sin egen rätt. Om jag skulle peka på några av aspekterna som får mig att fortsätta med min karriär kommer teamet på personalavdelningen först – de är mitt kontinuerliga stöd och styrka, och ett team som är hängivet till att ta hand om människor. Det som sedan gör mig ivrig och motiverad att fortsätta med min karriär under de kommande åren är tilliten, känslan av tillhörighet, möjligheten att jobba självständigt, flexibiliteten jag får och chansen att få jobba med de härligaste människorna. Jag måste även nämna att jobba på samma nivå som en fantastisk ledning som man kan lära sig av och växa med, samtidigt som den är öppen för nya idéer som kan ta företaget till nästa nivå. Utöver allt detta vill jag lägga till den konstanta känsla av att vi gått rakt framåt, med kontinuerlig tillväxt, under alla dessa år, vilket bevisas av att vi är det senaste förvärvet för och en viktig del av högt värderade och framgångsrika Aricoma Group.

Jag får heller inte glömma de bästa festerna innan pandemin och de band de skapade mellan människor, vilket vi saknar i dessa tider. Men jag är säker på att de kommer att komma tillbaka, bättre än någonsin. Avslutningsvis är det som står ut kontakten mellan människorna, sättet vi talar, lyssnar, utmanar och stödjer oss själva. Hur vi har stött oss själva under årens lopp har gett mig en allt starkare känsla av att jag är hos ett företag som inte bara bryr sig om att leverera uppdrag, utan även aspekter i de anställdas liv och arbete, som får flexibiliteten att anpassa sina förpliktelser på jobbet med sina privatliv, med vetskapen att de tillhör en gigantisk och stödjande internationell familj.

Relaterade Artiklar

Vi använder cookies och andra identifierare för att förbättra din upplevelse. Detta gör att vi kan säkerställa din åtkomst, analysera ditt besök på vår webbplats. Det hjälper oss att erbjuda dig ett personligt anpassat innehåll och smidig åtkomst till användbar information. Klicka på ”Jag godkänner” för att acceptera vår användning av cookies och andra identifierare eller klicka ”Mer information” för att justera dina val. Jag Godkänner Mer Information>>