Openstack – därför är Openstack den bästa plattformen för molntjänster

Väljer man något av de stora molnen kan man bli väldigt tagen på sängen av en lagförändring liknande CloudAct, har man däremot Openstack som grund skulle man om behov uppstår kunna flytta hem all data till det egna företaget, enda som behövs är hårdvara.

Openstack – därför är Openstack den bästa plattformen för molntjänster 1Utöver just friheten man får finns det också en styrka i att Openstack blivit de facto standard som plattform i open source-sfären vilket borgar för både en trygg utveckling av plattformen med ny funktionalitet och teknik, här är det vi sett som den största fördelen, där utvecklare och användare via communitys hela tiden kan vara med och påverka utvecklingen av ny funktionalitet.

Man kommer helt enkelt närmare användaren på det sättet och kan på ett helt annat sätt tillgodose de behov som finns. Intresset för plattformen gör även att rekrytering av kompetent personal är avsevärt mycket enklare än inom andra plattformar.

Rent ekonomiskt är det också en fördel då man i en proprietär lösning ofta har en kostnad i 3 lager där första lagret är hårdvara, andra lagret är licenser och tredje lagret är leverantörens kostnader för drift, underhåll, support samt marginal. I Openstack försvinner licenseringslagret vilket gör att slutkunden helt enkelt får mer prestanda för samma pengar.