OpenText lanserar nytt partnerprogram

Hjälper partners förenkla och optimera implementering och försäljning av lösningar till företag som påbörjar och utvecklar sin digitala transformation med OpenTexts plattform

Ett av värdens största mjukvaruföretag inom Enterprise Information Management (EIM), meddelar att företaget har utvecklat sitt omfattande partnerprogram, med syfte att förenkla och optimera implementering och försäljning av lösningar som hjälper kunder med sin digitala transformation genom OpenTexts lösningar. Partnerprogrammet innebär att OpenText gör betydande investeringar för att stödja sina partners, bland annat genom nya satsningar på marknadsföring, lojalitetsprogram och nya försäljningsincitament. Partnerprogrammet införs globalt och syftar till att skapa bästa möjliga partnervillkor för återförsäljare, konsulter och teknikpartners genom hela kundlivscykeln. En viktig drivkraft bakom det nya partnerprogrammet är den anpassning som krävs i ett affärsklimat där företag inte längre kan vänta med att utveckla sina verksamheter för en alltmer digital marknad.

Partnerprogrammet omfattar tre nivåer, silver, guld och platina, där partners rör sig uppåt i kedjan baserat på fördefinierade mål. opentext-400x300– Vårt globala partnerprogram är en omfattande investering som vi anser är avgörande för att ge våra partners bästa möjliga förutsättnigar att lyckas hjälpa våra gemensamma kunder, säger Kenneth Gustavsson, nordisk försäljningschef på OpenText. Tillsammans vill vi hjälpa företag att lyckas med sin digitala transformation och vi ser våra partners som en del av vår försäljningsorganisation. Genom att skapa nära partnerrelationer vill vi se till att kunder får tillgång till bästa möjliga lösningar, expertrådgivning och support.

I tillägg till partnerprogrammet, inför OpenText tre nya belöningssystem för sina partners:

OpenText Market Development Fund Program – OpenText erbjuder sig att matcha partners marknadsföringskostnader för godkända initiativ som stödjer och förstärker effekten av marknadsföringsaktiviteter relaterade till OpenText.

OpenText Partner Loyalty Program – ett program där partners kan tjäna poäng som kan användas för utbildning, certifieringar, evenemang och andra aktiviteter.

OpenText Referral Program – ett nytt incitamentprogram erbjuds för de partners som introducerar nya kunder eller andra definierade affärsmöjligheter för OpenText.

Citat från partners:

Scott Schaftlein, Managing Director, Accenture Interactive, Enterprise Content & Collaboration:

– OpenText och Accenture har arbetat tillsammans i mer än 10 år för att ge förstklassig service till gemensamma kunder. OpenText är en viktig partner som är lyhörd för de utmaningar och möjligheter som finns, där vi tillsammans kan adressera dem på bästa sätt gentemot kund. I vårt arbete med att hjälpa kunder växa via digital transformation spelar OpenText en viktig roll, inte minst genom att se till att kunder får tillgång till den bästa möjliga digitala plattformen.

Tom Roberts, Global Vice President of Third Party Solutions, SAP: 

– Genom ett tätt partnerskap med OpenText har vi lyckats utveckla lösningar och teknologi med en direkt påverkan på våra gemensamma kunders affärsutveckling. OpenText fokuserar på att generera värde för kunden genom att hjälpa dem ta vara på de möjligheter som digitaliseringen medför.

Post Comment