OpenText utses till ledare i Gartners Magic Quadrant 2016 för enterprise content management

OpenText en global ledare inom Enterprise Information Management (EIM) meddelar idag att de utsetts till ledare i Gartners Magic Quadrant for ECM-rapport som publicerades den 31:a oktober 2016 av den globala forsknings- och rådgivningsfirman Gartner, Inc. Rapporten utvärderade 15 återförsäljare inom ECM.

Enligt Gartners rapport driver skiftande affärskrav för digitalt innehåll och nya tekniker ECM-marknaden till förändring. Vid år 2018 kommer mer än 20 % av försäljningen av ECM-lösningar göras för innehåll som passar i den typen av ekosystem där flera organisationer är verksamma.OpenText utses till ledare i Gartners Magic Quadrant 2016 för enterprise content management

Gartner understryker att “Den globala marknaden för ECM håller på att förändras. ECM utvecklas mer och mer till att bli ett ramverk av strategiska tjänster för specifika målgrupper och användningsområden. Samtidigt håller marknaden för ECM-system på att bli ännu mer specialiserad med system som kan integreras fullt ut med andra system för content management. Den här utvecklingen skapar nya möjligheter för applikationsansvariga, särskilt de som arbetar med utveckling av digitala affärsinitiativ som:

gör isolerade ECM-applikationer redundanta då de inte längre kan möta de krav på flexibilitet och snabbrörlighet som marknaden präglas av

kräver flexibla lösningar som på ett smart sätt kan anpassas utifrån varierande behov och användningsområden 

fokuserar på affärsdrivna initiativ som stödjer de investeringar som redan gjorts i operationella content management-lösningar.

Vi ser att erkännandet av oss som en ledare i denna rapport understryker det engagemang vi har gentemot våra kunder när det kommer till att möjliggöra digital transformation genom ECM”, sa Adam Howatson, CMO på OpenText. Utvecklingen av våra produkterbjudanden, både den naturliga och genom strategiska förvärv, tillåter oss att erbjuda en samling heltäckande lösningar som utvecklas i takt med marknadens krav och leder till framgång för våra kunder. Med OpenText Release 16 erbjuder vi en komplett och integrerad plattform för att hantera både strukturerad och ostrukturerad information genom hela företaget. Detta gäller allt från kundengagemang till affärskritiska insikter, något som möjliggör för våra kunder att upptäcka värdet bakom den information de har och samtidigt förmågan kunna tillämpa den för ökad framgång i affärer.

 

Post Comment