OpenText – Världsledande inom Enterprise Information Management

Den digitala världen förändras allt snabbare och data har under senaste decenniet gått från att till stora delar vara av strukturerad art till en ostrukturerad data.

Vi har även kunna följa en längre trend av att alla data, även analog data, i alla dess former flyttas till ett digitalt format och i samband med detta även blir sökbar. Ett företag som under senaste decennierna lett transformeringen av analog till sökbar digital data är OpenText som idag äntligen lanserade sin senaste produktsvit i form av  OpenText Suite 16 och OpenText Cloud 16, vilken vi även skrev om under företagets tillkännagivande i slutet av 2015, läs mer på; https://it-kanalen.se/9807-2/.

howatson-adam-resize
Adam Howatson, Chief Marketing Officer på OpenText

Inför lanseringen fick vi möjlighet till ett samtal med Adam Howatson, Chief Marketing Officer på OpenText som varit en del av företaget under 15 år. Adam berättar att Release 16 är den mest omfattande uppgraderingen i företagets historia och att OpenText investerat miljontals timmar och över två miljarder dollar i utveckling av den färdiga lösningen.

Den mest kompletta, integrerade digitala informationsplattformen för företaget

Med release 16 så tar OpenText ett totalgrepp om den digitala informationsplattformen. Genom att digitalt omvandla kundinteraktioner och erfarenheter, informationsflöden, förvaltningsmetoder, affärsprocesser  och distributionskedjor , samtidigt som programsviten skapar en integration av big-data analys, insiktsrapportering och visualisering för alla informationstyper vilken tillsammans gör data direkt sökbar och bearbetningsbar i realtid.

  • Med OpenText Suite 16 och OpenText Cloud 16 , vilka i sin tur består av flera fristående moduler i form av Enterprise Content Management, Business Process Management, Customer Experience Management, Business Network och Analytics skapas en unik möjlighet för företag och organisationer att kombinera lokala lösningar med prenumerationsbaserade molnlösningar i valfritt moln eller även hybridlösningar för att optimera företags digitala affärsomvandling på ett sätt som för bar några år sedan inte ens var tänkbar, säger Adam.
  • En av de delar som jag personligen vill lyfta fram är analysverktyget. Detta kommer att hjälpa företag att få en bättre insikt för att ta smartare beslut via förbättrad rapportering och datavisualisering av alla former och mängder av data. Lösningen finns dessutom både som en fristående svit samtidigt som den bäddas in i de olika produktlinjerna.

Förbättrad mobilitet

OpenText har redan sedan tidigare haft ett klart fokus på mobil integration men till release 16 så har denna förbättrats och optimerats radikalt. Med en ny Appwork plattform vilken agerar som en gateway kan kunder enkelt skapa såväl egna lösningar som att applicera egna anpassningar på befintliga öppna appar. Detta skapar optimala förutsättningar för varje företag.

Med nya versionen så lanseras även en förbättrad säkerhetshantering av data. Dels kan OpenText erbjuda en egen lösning för validering av användare men det går även att kombinera denna med mer eller mindre alla större befintliga lösningar som exempelvis två-vägs validering eller inloggning/validering med hjälp av biometrisk data.

  • Detta är två områden som kommer att underlätta för många av våra kunder. Ta som exempel poliser eller försäkringsbolag där data både är extremt känslig samtidigt som den kommer i alla tänkbara format och via allehanda källor. Med vår senaste lösning blir all dessa data tillgänglig och sökbar omedelbart vilket kommer att skapa helt nya möjligheter och framför allt underlätta och skynda på ett arbete som tidigare varit både tidskrävande och delvis svårhanterligt, säger Adam.

För mer information om OpenText besök; http://www.opentext.se/

 

Post Comment