Operatören som erbjuder fria samtal i Norden

Om ditt företag har kontor i flera nordiska länder har ni förmodligen olika leverantörer av telefoni- och växeltjänster.

Operatören som erbjuder fria samtal i Norden 1Men med en kommunikationslösning som fungerar sömlöst över landsgränserna finns det mycket tid och pengar att spara.

Det kan vara en administrativ mardröm för it-chefen att upphandla telefoni för ett företag som finns utspridda i Norden.

– Trots att ett företag har samma operatör i flera nordiska länder fungerar telefonileverantörerna ofta som separata bolag. Det blir olika erbjudanden, system och separata upphandlingar och avtal för varje land. Det riskerar att bli enormt tidskrävande, säger Viktor Sandgren.

Telavox är den enda leverantören som erbjuder en kommunikationsplattform och operatörstjänst som fungerar obehindrat över Nordens alla gränser.

– Detta innebär bland annat att nordiska kollegor inte bara ringer gratis till varandra utan även att de kan ringa externa samtal i hela Norden utan trafikkostnad. Vi är unika med detta i vårt Flow-erbjudande, konstaterar Viktor.

Här är 5 andra fördelar med att handla upp företagets telefoni för hela Norden – samtidigt.

#1 Smidigare samarbete och bättre sammanhållning

Med Flow känns kollegorna i de andra nordiska länderna närmare. Det är kul att kunna se när Preben är på lunch.

Stärker sammanhållningen, underlättar samarbetet och motverkar att information fastnar i “silos”. Att kunna kommunicera sömlöst över landsgränserna för kollegor närmare varandra, öppnar upp för kunskapsdelning och minskar problem med språkförbistring och missförstånd.

#2 En leverantör – ett avtal

Vi har kunder som sparat in motsvarande en heltidstjänst i administration.

Minskar administrationen enormt. En leverantör innebär ett avtal, samlad fakturering och en tydlig överblick. Vi har kunder som sparat in motsvarande en heltidstjänst i minskad administration, genom att gå över till Flow från andra lösningar.

#3 Mindre krångel och lägre kostnader

Det som tidigare tog två veckor, som att lägga till en ny användare eller beställa ett SIM-kort, tar med Flow två minuter.

Sparar tid, kraft och möjliggör stora besparingar. Plötsligt ringer personalen gratis inom Norden. Och med Flow får IT-chefen en tydlig överblick och kan enkelt sköta i princip all administration själv. För hela Norden, oavsett vilket land hen befinner sig i, på en enkel web-portal.

#4 En enhetlig kundresa

Flow känner av vilket land en kund ringer från och styr samtalen till rätt person.

Enkelt och naturligt att synka arbetssätt, budskap och funktioner i de olika länderna. Med Flow får dina kunder en enhetlig och likvärdig upplevelse oavsett vilket land de ringer från.

#5 Tydliga synergieffekter

Med Flow är det enkelt att styra samtal mellan kontor och länder.

Lättare att hjälpa varandra över landsgränserna och att optimera sin bemanning. Kanske behöver inte alla länders kundservice hålla öppet hela tiden? Med Flow är det enkelt att använda sin statistik för att planera bättre, och vid behov styra samtal mellan kontor och länder.