Optidev underlättar arbetet för E.ON:s Servicetekniker

Efter att redan ha samarbetat med E.ON i flera år har Optidev nu skapat nya specifikt anpassade lösningar för energibolagets fältarbete inom fjärrvärme- och mätarservice.

Optidev underlättar arbetet för E.ON:s Servicetekniker 1Optidev har utvecklat två nya Mobility as a Service-lösningar som är både komplexa och specialiserade för E.ON:s fältarbete inom fjärrvärme- och mätarservice. Lösningarna innehåller ett nytt planeringsverktyg som back office för energibolagets tekniker med nya applikationer för att underlätta i diverse servicearbeten och mätarbyten runtom i Sverige.

Under arbetstitlarna E.ON Service och E.ON Mätarbyte kunde Optidev ta fram två applikationer som är anpassade efter specialfunktionerna som teknikerna behöver när förebyggande- och avhjälpande underhåll ska utföras på kundernas fjärrvärmecentraler samt vid revisionsbyten av mätutrustningar. Optidev har utrustat bolaget med ruggade surfplattor som garanterar driftsäkerhet i föränderlig eller utmanande arbetsmiljö. Tack vare specialfunktionen Store and forward kan teknikerna fortsätta jobba utan täckning och använda sig av applösningar även i offline-läge.

Optidev blickar tillbaka på ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med E.ON, där man under åren utvecklat lösningar för att förenkla och säkra arbetet både för fältservice och back office.