Oracle lanserar nya tjänster för att underlätta övergången till molnet

En helt ny svit av tjänster hjälper kunderna att få tillgång till Oracles molnplattform i deras eget datacenter.

Oracle lanserar idag en helt ny svit av tjänster som är designade för att hjälpa organisationer att flytta sin IT in i molnet. Dessa tjänster undanröjer också några av de största hindren för en övergång till en molnbaserad oracleIT-infrastruktur. Dessa nydanande tjänster ger IT-chefer större valfrihet var de vill ha sin IT-miljö och möjliggör en enkel och smidig överflyttning av affärskritiska applikationer in i molnet.

Många organisationer är angelägna om att flytta arbetsbelastningar i datacentret in i de publika molnen. Men hittills har utmaningarna varit många. Komplexa affärsprocesser, juridiska och regulatoriska krav har hindrat dem från att anamma molntekniken. Med den nya sviten av tjänster kommer de kunna dra nytta av molnets fördelar – såsom lägre kostnader, snabbare innovationer och konfigurering – i sitt eget datacenter.

Tjänstesviten kallas Oracle Cloud at Customer och är den första i sitt slag som erbjuder kunderna att få en fullt integrerad molntjänst – i deras eget datacenter. Eftersom mjukvaran är helt integrerad med Oracles molntjänster kommer kunderna att kunna använda den för en mängd olika processer, exempelvis återställning, test- och utvecklingsmiljöer, förflyttning av arbetsbelastning m.m.

“Vi vill hjälpa kunderna att förflytta sig till molnet eftersom det förbättrar deras innovationsförmåga och möjligheter att följa med i digitaliseringen” säger Thomas Kurian, global produktchef på Oracle. ”Lanseringen idag liknar inte något vi tidigare presenterat. Vi är nu den första molnaktören som ger kunderna ett val om var, när och hur de väljer att använda Oracles molntjänster.”

Genom att Oracle Cloud at Customer kommer kunderna att kunna:

  • Ha full kontroll över sin egen data och därmed möta kraven på hantering av kunddata inom sitt eget datacenter eller inom en viss geografisk region, men ändå dra nytta av molntjänsternas fördelar.
  • Flytta arbetsbelastningar mellan datacentret och molnet och ändå använda samma IT-miljöer, verktyg och APIer.
  • Enkelt flytta arbetsbelastningar från olika Oracleprodukter eller andra mjukvaruleverantörer mellan datacentret och molnet för att hantera förändringar i  marknaden eller organisationen.
  • Följa säkerhets- och integritetskrav såsom PCI-DSS för den globala kreditkortsindustrin, HIPAA för den amerikanska hälso- och sjukvården, FedRAMP för amerikanska myndigheter, Tysklands Federala Dataskyddsföreskrifter, United Kingdoms Dataskyddsföreskrifter och andra bransch- och landspecifika krav på dataintegritet.

Post Comment