Orange Business Services transformerar Sonys globala nätverk för ökad effektivitet

Sony Group har valt Orange Business Services för att konsolidera och leverera en ny kommunikationsinfrastruktur för Sonys två största verksamheter

Orange Business Services transformerar Sonys globala nätverk för ökad effektivitet 1Det nya nätverket bygger på Orange Flexible SD-WAN och kommer att ge Sony ett harmoniserat och framtidssäkrat nätverk med bättre användarupplevelse runt om i världen. Lösningen kommer även ge bättre prestanda, säkerhet och skalbarhet för hela verksamheten och ansluta fler än 500 platser i över 50 länder på fem kontinenter.

I och med detta blir Orange Sonys huvudsakliga globala leverantör, som över tiden kommer att leverera ett helt automatiserat och intelligent nätverk för alla globala affärsenheter. Den framtidssäkra SD-WAN-plattformen kommer att göra det möjligt för Sony att dela IT-resurser och få fullständig överblick över hela nätet, vilket kommer ge bättre global serviceflexibilitet.

Med Oranges globala kompetens inom tjänsteintegration och företagets lokala närvaro i mer än 160 länder kan Orange lova Sony en total överblick över den globala infrastrukturen med mindre komplexitet. Sonys företagsapplikationer kommer också att bli tillgängliga virtuellt över olika affärsområden och regioner i molnet. Detsamma gäller för Sonys IT-tjänsteleverantörer som företaget kan integrera och hantera via ett enda gränssnitt.

  • Oranges innovation, integrationsmöjligheter och internationella nätverk är de katalysatorer som gör det möjligt för oss att för första gången ta våra regionala operativa företag under ett paraply, säger Makoto Toyoda, CIO på Sony Group. Det var bara Orange som kunde leverera en plattform med den omfattning och det innehåll som innefattar alla rörliga delar av vår internationella verksamhet. Det är ett nytt grepp från vår sida som öppnar vägen för nya former av IT-innovation som kommer att driva företaget framåt. 
  • Sony ger sig in på en stark och ny väg med sin globala SD-WAN-infrastruktur, säger Rob Willcock, chef över Nord- och Sydamerika på Orange Business Services. Vi är glada över att Sony valde Orange som sin viktigaste partner i denna transformation och vi är redo att skapa omedelbar överblick över deras världsomspännande kommunikationsnätverk. Orange har tekniken, räckvidden och människorna att möjliggöra detta för kunder både i och utanför USA.