Orange förvärvar SecureData för att stärka sin expertis och internationella kapacitet inom cybersäkerhet

Orange meddelar nu att företaget förvärvar SecureData Group.

Orange förvärvar SecureData för att stärka sin expertis och internationella kapacitet inom cybersäkerhetDet brittiska företaget SecureData är den största oberoende tjänsteleverantörer inom IT-säkerhet i Storbritannien. Företaget har 25 års erfarenhet av att tillhandahålla integrerade IT-säkerhetslösningar som riskbedömning, hotidentifiering, skydd av IT-tillgångar och hantering av säkerhetsincidenter. Företagets konsultverksamhet, SensePost, har internationellt erkänd kompetens inom cyberkriminalitet, säkerhetsforskning och penetrationstestning. Bolaget redovisade intäkter på cirka 50 miljoner euro 2018 och har haft en tillväxt på cirka 20 procent sedan 2016.

Med över 200 anställda i Storbritannien och Sydafrika och en respekterad företagsledning är SecureData väl positionerat på den strategiskt viktiga brittiska och engelskspråkiga IT-säkerhetsmarknaden. Genom företagets position på dessa viktiga marknader ger företaget Orange möjlighet att utöka sin kapacitet, särskilt i Europa.

SecureData kommer att ytterligare stärka Oranges strategiska position inom IT-säkerhet med såväl kunskap som innovativ teknik. SecureData har också ett avancerat IT-säkerhetscenter i Storbritannien som kommer att utöka Orange internationella kapacitet, som för närvarande består av nio IT-säkerhetscenter, så kallade SOCs (Security Operation Center) där säkerhetsintrång hos kunder övervakas och hanteras.

– Vi är väldigt stolta och glada över att kunna offentliggöra vårt förvärv av SecureData, som är en viktig milstolpe i vår utveckling inom IT-säkerhet i Europa, säger Simon Ranyard, Nordenchef på Orange Business Services. SecureData har precis som Orange Cyberdefense allt mer gått över till managerade säkerhetstjänster och vi delar också samma engagemang för IT-säkerhet. IT-säkerhet har kommit att bli ett allt viktigare område för både stora och små företag. Vi är övertygade om att kombinationen av de båda företagens kompetenser kommer vara en fördel för våra kunder.

Genom att arbeta tillsammans med Orange Cyberdefense, Orange säkerhetsavdelning, säkerställer SecureData sin fortsatta utveckling och kan utnyttja Orange Business Services säljorganisation och kundbas på över 3000 multinationella företag. Den planerade organisationen är utformad så att SecureDatas kommersiella och operativa autonomi kommer att säkerställas.

– Vi är både glada och entusiastiska över att bli en del av Orange Cyberdefense-familj, säger Ian Brown, SecureDatas styrelseordförande. Båda företagen delar samma vision och ambition inom IT-säkerhetsområdet och har många tjänster och färdigheter som kompletterar varandra. Genom att bli en del av Orange kommer vi att få bättre möjligheter att möta våra kunders internationella behov och även stärka Orange tjänsteerbjudande i Storbritannien.