Orange köper Basefarm Holding och blir ledande i Europa på cloudtjänster för företagsmarknaden

Orange köper 100% av kapitalet i Basefarm Holding AS, en ledande aktör inom moln-infrastruktur och affärskritiska IT-tjänster i Europa.

Orange köper Basefarm Holding och blir ledande i Europa på cloudtjänster för företagsmarknaden 1
Helmut Reisinger, Chief Executive Officer på Orange Business Services

Uppköpet stärker Orange Business Services position inom området cloudtjänster, där de redan är ledande i Frankrike och en viktig spelare i Europa.

Efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande, initierat av Abry Partners, för sin del i Basefarm, meddelar idag Orange Group att man, via sitt dotterbolag Orange Business Services, har tecknat avtal om att köpa 100% av företagets kapital till ett värde av 350 miljoner euro.

Basefarm är en ledande europeisk spelare inom molnbaserad infrastruktur och tjänster, drift av affärskritiska applikationer och data-analys. Företaget, som redovisade intäkter på över 100 miljoner euro 2017, har haft stark tillväxt sedan 2015. Basefarm har en stark närvaro i flera europeiska länder, särskilt Norge, Sverige, Nederländerna, Österrike och Tyskland, där de är banbrytande inom big data.

Basefarms erbjudande ligger i framkanten vad gäller innovation inom molntjänster, Big Data och Artificiell Intelligens, tack vare den omfattande kompetensen hos de 550 anställda, och de mycket nöjda kunderna.

Efter att nyligen köpt upp företaget Business & Decision, är köpet av Basefarm ett viktigt steg i Orange Business Services utvecklingsstrategi. Med sitt team på 1 600 cloud-experter, växer Orange Business Services för närvarande med 15-20% om året globalt inom sektorn. Köpet av Basefarm kompletterar deras existerande erbjudanden och stärker företagets strategiska position genom att tillföra ny expertis och innovativa teknologier, särskilt inom datahantering, drift av affärskritiska applikationer, Big Data och multi cloud-tjänster. Uppköpet av Basefarm fulländar också Orange Services geografiska räckvidd, och gör dem till en ledande europeisk aktör.

Genom att slå sig samman med Orange Business Services, får Basefarm unika möjligheter att accelerera tillväxten inom publika och privata molntjänster och kan samtidigt dra nytta av Oranges globala nätverk och infrastruktur.

– Vi är väldigt stolta över att presentera köpet av Basefarm, en viktig milstolpe i vår internationella utveckling. Företagets integration kommer framförallt att göra att vi markant kan utöka våra Big Data-erbjudanden och tjänster inom affärskritiska applikationer, på en marknad som präglas av snabb konsolidering. Förutom tillgång till publik eller privat molninfrastruktur för våra kunder, är det framförallt att kunna erbjuda avancerade, automatiserade tjänster till kunder, oavsett var i världen de befinner sig, baserat på molntjänster, Big Data och Artificiell Intelligens, säger Helmut Reisinger, Chief Executive Officer på Orange Business Services.

– Oranges beslut att köpa Basefarm är väldigt positivt och ett bevis på vår framgång i Europa. Orange är redan en stor och väl etablerad spelare inom cloudtjänster och våra båda företag kompletterar varandra väl när det gäller både våra erbjudanden och geografisk spridning. Tillsammans kan vi bygga en ledare inom cloudtjänster, med täckning i hela Europa, vilket är bra både för Basefarm och våra kunder, säger Fredrik Ohlsen, CEO Basefarm.

Basefarms rådgivare i förhandlingarna har varit Jefferies International. Transaktionen beräknas avslutas under tredje kvartalet 2018 och förutsätter godkännande från relevanta konkurrensmyndigheter.