Orange och Schneider Electric testar 5G-funktioner för tillverkningsindustrin

Schneider Electric och Orange annonserar idag att de nu testar två 5G-projekt speciellt intressanta för tillverkningsindustrin.

Orange och Schneider Electric testar 5G-funktioner för tillverkningsindustrin 1Det ena projektet utnyttjar så kallad augmented reality och kan underlätta för drift och underhåll av produktionsanläggningar. En operatör av en maskin eller anläggning kan via en 5G-ansluten surfplatta få tillgång till information om maskinen eller anläggningens status eller behov av underhåll i realtid, bara genom att filma maskinen. Applikationen har tillgång till realtidsdata om anläggningen och kan även visa virtuella objekt på skärmen för att underlätta översikten. Det kan bidra till att minska driftsavbrott och effektivisera underhållet av anläggningen samt minimera fel som kan ha orsakats av den mänskliga faktorn.

Det andra projektet syftar till att genomföra virtuella besök i en produktionsanläggning. En filmande robot tar sig runt på produktionsanläggningen. Med den enastående prestanda som 5G ger får videon mycket hög kvalitet och utan fördröjning. En guide kan sedan berätta om anläggningen så att besökaren känner sig delaktig i det virtuella besöket.

Inom tillverkningsindustrin kommer 5G att kunna bidra till att synkronisera stora mängder data i realtid, vilket är nyckeln till att förbättra prestanda, underlätta fjärrarbete och säkerställa optimal produktionseffektivitet.